Islamske teme

HISNUL-MUSLIMI – zaštita svakog muslimana: Dove sa kojima završavamo namaz

  • DOVE NAKON PREDAJE SELAMA (kojim se završava namaz) 

“Esta-gfiru-l-Lahe – (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke- s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami”

–    Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti. ( M )

“La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku velehu- 1-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani’ a lima e’atajte ve la mu’ tije lima mena’ te, ve la jenfe’ u ze-l-džeddi minke- l-džeddu”

–   Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. (B )

“La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul- hamdu ve huve’ ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi; la ilahe ille-l-Lahu, ve la na’ budu illa ijjahu, lehu-n-ni’ metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun”

–   Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo. ( M )

 

“Subhane-l-Lahi    – (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi – (33x) va-l-Lahu ekber – (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l- mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in kadir”

–   Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim moćima. ( M )

Prouči se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e’uzu bi Rabbi-l-feleki, Kul e’uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i alkianiskog namaza. ( D, N )

 Prouči se: “ajetu-l-kursijji” poslije svakog namaza. ( N )

“La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu- l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli sej in kadir” (10X)

–  Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć. Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( T, H )

“Allahumme  inni es‘eluke’ ilmen nafi’ an ve rizkan tajjiben ve’ amelen mutekabbelen”

–  Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe – uči se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig )

Autor: Said Al-Kahtani 

Iz knjige: Hisnul muslima, izdavač El-Kelimeh, Novi Pazar

Akos.ba

 

Povezani članci

Back to top button