Za djecu i omladinu

Gubljenje vremena ravno je zločinu

Kada se pitamo gdje je omladina muslimanskog ummeta, možemo reći da je u većini na onim mjestima gdje i omla¬dina Zapada, koja kreira takve oblike ponašanja. Na taj način troši se dragocjeno vrijeme u besposlici, a besposličarenje počinje kada se sastavi mladost i slobodno vrijeme. Na Zapadu kažu „vrijeme je novac" a naš Uzvišeni Gospodar se zaklinje vremenom. Zar nam to nije dovoljan dokaz da je vrijeme jedna od najvećih dragocjenosti u islamu.
U islamu je sve normirano i vremenski tačno precizirano. Kada je Poslanik islama, neka je mir na njega, bio upitan koje je djelo Allahu najdraže, rekao je: „Namaz obavljen na vrijeme". Zar ne opažamo da nas plemeniti Poslanik na ovaj način disciplinira i poučava izvršenju naših obaveza u tačnom vremenu.
Nažalost, ni mi niti naša omladina ne cijenimo vrijeme i nemamo jasan cilj u životu. Mnogi su noć pretvorili u dan a dan u noć. Ono što se danas dešava muslimanima u svijetu, posljedica je traćenja i uništavanja vremena, a gubljenje vremena je ravno zločinu.
Kada mladić ili djevojka kažu „ubijam vrijeme", nisu svjesni da ubijaju sebe. To je lagano samoubistvo za koje, nažalost, niko ne odgovara. Zato se dešava da dođe stranac koji ima cilj i poštuje vrijeme, iskoristi naša dobra na najbolji način odvlačeći ih, te se bogati i našim kapitalom obezbjeđuje dominaciju nad muslimanima. Kako i ne bi kad je kuća ummeta u dubokom snu, a vrata otvorena. 

Hfz.Dr. Halil Mehtić

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button