U Fokusu

Empatija: Osobina (vještina) koja može promijeniti vaš život

Empatija je osobina koja pozitivno utiče na svaki aspekt vašeg života, uključujući vaše lično „blagostanje“, porodicu, posao, te ostale veze i odnose.

Ne tako puno ljudi zna da empatija ima veliku moć kada je u pitanju vlastito blagostanje. Također, empatija može promjeniti cjelokupan pogled na život i na svijet oko nas.

Šta je empatija?

Empatija je sposobnost da prepoznamo, razumijemo, i razmjenjujemo osjećanja i emocije sa drugima. To je kao „hodanje u tuđim cipelama“.

Mnogo puta, bez da to i shvatimo, naš um prepoznaje emocije i osjećanja drugih ljudi, te ih automatski prenosi na nas. Na primjer, kada vidimo da je neko povrijedio prst, dio mozga koji je zadužen za bol se aktivira, pa imamo osjećaj da je bol prisutna i kod nas.

Ljudi su programirani da pokazuju suosjećajnost i empatiju; međutim, uvijek možemo razvijati ovu osobinu i upotrebljavati je u u životu i u svakodnevnici.

Opšti primjer empatije je, recimo, kada vaš prijatelj aktivno traži posao, ali konstantno biva odbijen, možete reči: „Vidim da si razočaran i demotivisan, jesam li upravu?“. Ako ste upravu, vaš prijatelj će se osjećati bolje, bit će mu drago da neko razumije njegovo stanje i emocije koje osjeća. Od iznimne važnosti je da prema dotičnoj osobi pokažemo empatiju i suosjećajnost prije nego damo neki savjet i sl.

Empatija u islamu

Da li empatija ima svoje mjesto u islamu? Apsolutno! Razmotrite ove Kur’anske ajete o našem Poslaniku, s.a.w.s.:

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.(9:128)

Naš Poslanik s.a.w.s. bi znao kada je ljudima teško, i osjećao je njihovu patnju, te je bio hvaljen od Allaha dž.š. zbog empatičnosti i suosjećajnosti.

Poslanik s.a.w.s. ohrabruje vjernike da budu empatični. Prenosi En-Nu’man ibn Bešir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vidiš vjernike u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti jednih prema drugima i učtivosti, kao da su jedno tijelo; kada jedan dio tijela osjeti bol, čitavo tijelo osjeća groznicu i nesanicu.” (Buharija)

Kur’an opisuje vjernike kao one koji su milostivi, a to je forma empatije. Empatija potiče da se ljudi međusobno pomažu.

„…A šta ti misliš: šta je to teškoća?” Roba ropstva osloboditi, ili, u vrijeme gladi, nahraniti siroče bliska roda, ili ubogoga nevoljnika. A uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima strpljivost preporučuju i koji jedni drugima milost preporučuju…“ (90:12-17)

Jednog jutra, dok je Poslanik s.a.w.s. sjedio sa svojim drugovima, priđoše mu ljudi iz nekog siromašnog plemena. Nisu imali obuće i bili su toliko gladni i neuhranjeni da im se koža lijepila za kosti. Boja Poslanikovog s.a.w.s. lica se, kada ih je vidio u siromaštvu, promjeni. Naredio je Bilalu da prouči ezan, pa su obavili namaz. Zatim su on i njegovi drugovi skupili neke stvari kako bi im pomogli, pa im je udjelio zekat. (Muslim)

Poslanik s.a.w.s. je brinuo i o životinjama. Jednog dana, Poslanik s.a.w.s. je vidio devu koja je bila samo kost i koža. Kada ju je ugledao, Poslanik s.a.w.s. je počeo plakati, te je stavio svoju ruku na njenu glavu kako bi je utješio. Vlasniku deve je rekao: „Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je On dao u posjed? Držiš je gladnu i stavljaš na nju veliki teret, a to je umara.“ (Abu Dawud)

Tu je i poznati hadis o Poslanikovoj s.a.w.s. empatiji prema majkama u mesdžidu, koji je ispričao Anas bun Malik:

„Poslanik s.a.w.s. je rekao: ‘Kada počnem sa učenjem dove, želim da bude duga. A onda čujem plač djeteta, pa je skratim, zato što znam da je majka žalosna zbog svog djeteta.“ (Ibn Majah)

Pokazivanje empatije može promjeniti vaš život

Društveno

Pokazivanje empatije će poboljšati vaše veze i odnose sa ljudima; učinit će od vas boljeg muslimana zato što ćete postati osjećajniji i za druge ćete biti od koristi. Kada nekome pokažete da ga u potpunosti razumijete, osvrčući se na njihove emocije ili sumirajući ono što su rekli, toj osobi dajete osjećaj olakšanja i mira.

Kada je riječ o savjetovanju, pokazati empatiju i razumjevanje prema unesrećenoj osobi, je obično mnogo korisnije od davanja savjeta. Dr. Carl Rogers, izumitelj „teorije za razumjevanje osoba“, je izvršio obimna istraživanja o upotrebi empatije u savjetovanju. Njegova istraživanja su pokazala da je empatija najjače oružje kod savjetovanja, manjak empatije obično stvari čini još gorim nego što su bile. Iz tog razloga, veoma je bitno da, prije nego što razmislimo i pokušamo dati neki savjet, pokažemo empatiju prema dotičnoj osobi.

Savjet: Kada se neko od ljudi koji su vam bliski osjeća uznemireno, umjesto savjeta, saslušajte tu osobu, pokušajte da im date do znanja da ih razumijete, uzvratite im emocije na isti način.

Empatija mjenja vaše društvene odnose zato što vam daje preciznije i dublje razumjevanje o problemima, pitanjima, konfliktima i sl.

Pokazivanje empatije na poslu poboljšava vaše poslovne odnose zato što počinjete da razumijete vaše kolege i klijente. Kada počnete da pokazujete empatiju, tek onda ćete znati šta oni ustvari žele, o čemu misle, i kako se osjećaju.

Lično

Često mislimo da u potpunosti razumijemo sami sebe. Kada odvojite vrijeme da imenujete vaša osjećanja i emocije, te da zaista sebi pojasnite kako se osjećate, bit ćete oduševljeni sa olakšanjem i unutarnjim mirom koji ćete osjećati nakon toga.

Savjet: Kada osjećate neke negativne emocije, pokušajte biti empatični prema sebi. Pokušajte da razumijete šta ustvari osjećate. Razmišljanje i pojašnjavanje vaših unutarnjih misli i osjećaja će vam pomoći da se osjećate bolje. Isto tako, svakodnevno vođenje dnevnika je lijepa navika koja nam, u vezi naših osjećaja i emocija, može pomoći na duge staze.

Kako razviti empatiju?

Empatija je osobina koja se vremenom poboljšava. Što više razvijate ovu osobinu, više ćete od nje imati koristi. Kada pokažete volju i namjeru da budete empatični sa drugim ljudima, vježbajte. Vježbanje će zaista poboljšati vaše sposobnosti u tom aspektu. Dr. Carl Rogers, empatičnost opisuje kao „mistično iskustvo“, zato što sa empatijom, skoro pa postajete druga osoba.

Prvi korak je da pokažete volju da „hodate u tuđim cipelama“.

Sljedeći korak je da bolje razumijete vaše osjećaje i emocije. Što bolje razumijete vaš unutarnji svijet, bolje ćete razumjeti unutarnji svijet drugih. Vaša životna iskustva će vam pomoći da razvijete vašu empatičnost.

Savjet: Sljedeći put kada se probude neke jake emocije i osjećanja, iskoristite to kako bi razvili vašu empatičnost prema drugim ljudima. Na primjer, sljedeći put kada budete bolesni, primjetite i zapamtite osjećaj bespomoćnosti i sl. Zapamtite taj osjećaj i to iskustvo kako bi, kada neko drugi bude bolestan, prema njemu pokazali empatiju i razumjevanje.

Svrha pokazivanje empatije je da poboljšamo svoj život, kao i život ljudi oko nas. To možemo postići samo ako budemo osjećajni, ako prema drugima budemo imali razumjevanja, te ako budemo brinuli o drugima jednako kao i o nama samima. Empatija je alat koji koristimo kako bi donijeli efektivnije odluke te kako bi drugima pokazali da nam je stalo do njih.

Izvor: productivemuslim.com/empathy-transform-life/

Autor: Abu Productive
Za Akos.ba preveo: Eldin Hota

 

Povezani članci

Back to top button