Islamske temeU Fokusu

El-Džebar – Onaj koji liječi slomljena srca

Kada se osjećamo slomljeno, trebamo se obratiti Onom Koji jedini može da popravi naše stanje a to je El-Džebar. Ponekad kada se desi neka situacija, poslje koje se osjećamo slomljeno, šejtan nas nagovara da se ne obraćamo Allahu, jer ispadamo licemjerni zato što Mu se obraćamo samo u teškim situacijama.

Svaki čovjek se u određenim situacijama osjeća slomljeno; bilo da se radi o smrti naših bližnjih, ili nekim teškim riječima koje nam je neko uputio ili zbog nekog drugog razloga. Upravo taj osjećaj slomljenosti može biti dobar razlog da se čovjek upozna sa El-Džebarom (Silnim).

Nije li El-Džebar ime koje indicira veličanstvenost i snagu, a ne milost i ljepotu? Korijen imena El-Džebar “dže-ba-re” i ima široko značenje koje ukazuje na Allahovu snagu i veličinu. Jedno od značenja je i “Onaj koji prisiljava” i “Onaj koji obnavlja” a pokazuje Allahovu veličinu i snagu nad njegovim robovima. Ovo ime je prijetnja za tiranine i tlačitelje kako bi postali svijesni da njihovi zločini neće proći nekažnjeno.
Međutim, ovo ime ima i drugu dimenziju: El-Džebar je onaj koji je u stanju da vrati i popravi ono što je pokvareno. Neki od velikih islamskih učenjaka, kada su bili suočeni sa velikim iskušenjima, u svojim dovama su molili Allaha, dž.š., sa riječima: “O Ti koji popravljaš sve što je pokvareno”
Arapska riječ za drvenu udlagu, koja se koristi prilikom namještanja slomljene ruke, jeste “džibera” koja dolazi od istog korjena “dža-ba-ra”.

Zbog toga, kada se osjećamo slomljeno, trebamo se obratiti Onom Koji jedini može da popravi naše stanje a to je El-Džebar. Ponekad kada se desi neka situacija, poslje koje se osjećamo slomljeno, šejtan nas nagovara da se ne obraćamo Allahu, jer ispadamo licemjerni zato što Mu se obraćamo samo u teškim situacijama.
Imamo divan primjer u Božijem Poslaniku, s.a.v.s. Zamislite situciju koja ga je zadesila u dobi od 50 godina starosti, kada je izgubio dva najbolja prijatelja – suprugu Hatidžu, r.a., i amidžu Ebu Taliba. Sjetimo se situacije kada je Poslanik, s.a.v.s., otišao u Taif da zatraži podršku i zaštitu i umjesto toga dobio pobješnjelu rulju koja ga je kamenovala sve dok mu stopala nisu raskrvarili. Kako bi se mi osjećali? Koliko bi fizički i duhovno bili slomljeni i iscrpljeni? Međutim, Poslanik, s.a.v.s., doziva Allaha sa jednom od najljepših dova.
“Gospodaru moj, Tebi se žalim na slabost moje snage i moju nemoć. Tebi se žalim na to što nemam uticaj na ljude. O, Najmilostiviji, Ti si Gospodar potlačenih! Ti si moj Gospodar. Kome me prepuštaš? Dalekom koji me zanemaruje ili neprijatelju kome si vlast nadamnom dao? Ali, ako Ti na mene nisi srdit, onda ni za šta ne marim. Svjetlošću Tvoga lica kojim si obasjao tame i na kojem Si izgradio dobrobit dunjaluka i Ahireta, tražim zaštitu od Tvoje srdžbe i Tvoje ljutnje. Gospodaru moj, postupi onako kako si Ti zadovoljan, i nema snage ni moći osim s Tobom.”
Ako pogledamo malo pažljivije u riječi izrečene u ovoj dovi, vidjet ćemo da Poslanik, s.a.v.s., nije tražio to i to, već se ovdje radi o nekom ko se žali Allahu na ono što ga je zadesilo. I šta mu je Allah, dž.š., dao? Da mu priđe mladić po imenu Addas koji ga je ugledao takvog i donio mu voća i poljubi ga u stopala. To je El-Džebar! Zamislite kako se Poslanik, s.a.v.s., poslje toga osjećao, kakvo je olakšanje osjećao nakon okrutnosti kojoj je bio izložen. El-Džebar je izliječio Poslanikovo, s.a.v.s., slomljeno srce, a kasnije mu podario čudesno putovanje Isra i Mi’radž.

Zato se trebamo stalno prisjećati ovog blagoslovljenog imena El-Džebar i da je Allah taj koji liječi slomljena srca. Taj lijek može biti sebebom nečije lijepe riječi koja će osvježiti tvoj dan ili kroz neki razgovor koji ćeš obaviti, a može biti i kroz nešto puno veće i značajnije. Dozivaj Allaha onako kako je to Poslanik, s.a.v.s., činio, prepoznajući ovaj atribut, bivajući svijestan da će se On u tvom životu manifestovati kroz ovo ime.

Autor: Jinan Yousef

Izvor: virtualmosque.com

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button