Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 70)

Potrebni smo jedni drugima

Allah je stvorio svaku osobu drugačijom iz nekog razloga. Jedni drugima smo potrebni. Potreban nam je prijatelj koji nas zasmijava kada smo povrijeđeni. Potrebna nam je starija tetka ili amidža koji su uvijek u mesdžidu, uvijek na vrijeme za namaz, i uvijek volontiraju kako bi pokazali pripadnost i podsjetili nas da mudro

Sumnje, oklijevanja i vaš islam!

Jedna od najboljih zaštitnih mjera protiv sumnji i talasa antiislamskih rasprava je aktivan napor ka postizanju slasti imana. Jedan takav pojedinac koji je to zaista osjetio bio je poslanik Ibrahim, a kada je njegov narod predočio svoje argumente kako bi ga odvratili od islama, njegov odgovor je bio nevjerovatno odlučan: Zar da se

Da li ste ikada zaista osjetili priču o Ibrahimu a.s.?

Nikada do sada nisam osjetila priču o Ibrahimu, a.s., sve dok nisam pregledala seriju snimaka Visama Šerifa pod nazivom ‘Poslanička dinastija’. Znamo svaki dio ove priče. Znamo da nijedan drugi poslanik nije iskušan kao što je to bio Ibrahim, a.s. Znamo da se on smatra Allahovim ‘prijateljem’. Danas sam konačno shvatila. Zaboravite činjenicu da

Ajet o kojem trebamo jako puno razmišljati…

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno! (et-Tekasur, 8.) Prema Poslaniku, s.a.v.s., nekoliko hurmi, pitka voda i malo mesa predstavljaju dio ovih ‘užitaka’ za koje ćemo biti pitani na Sudnjem danu. To se dogodilo kada je Poslanik, s.a.v.s., usred noći nabasao na dvojicu ashaba, Ebu Bekra i Omera, a

Muderrisova dova iz Harema Kabe

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim! Bismillahir-rahmanir-arahim! Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, na bosanske šehide i gazije i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana! Allahu, Gospodaru nebesa i zemlje i onoga što je između njih, obraćam Ti

Zašto gubimo prijatelje?

Većina razmirica između bliskih osoba nastaje iz dva sljedeća razloga: Izjave koja nije shvaćena Shvatanja onoga što nije rečeno Dakle, rješenje je u jednom od sljedeće dvije stavke: Pitajte o tome šta znači Uvijek pretpostavite najbolje. Ova dva rješenja je Allah, s.v.t., spomenuo u Kur’anu. Što se tiče tačke 1., Allah je rekao: dobro je

Jeste li od malobrojnih?

Jedanput kada je Omer ibn Hattab hodao pijacom, prošao je pored čovjeka koji je dovio: Allahu moj, učini me od malobrojnih! Omer ga upita: “Gdje si našao ovu dovu?”, a on odgovori: “Vođo vjernika, Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi je rekao: A malo je Mojih robova zahvalnih. (Sebe’, 13.)” Pa je Omer, r.a., zaplakao i

Kakav je odnos bio Poslanik a.s., sa siročadima i siromašnim udovicama

poslanik

Svevišnji Allah upotpunio je prema nama Svoje blagodati upravo slanjem Svoga Poslanika i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s. On je bio milost svim ljudima i svjetovima! Uzvišeni Allah kaže o tome: „A Mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima!“ (El-Enbija, 107.) I on, Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim riječima i djelima, svojim cjelokupnim životom

Jeste li svezali kamilu?

Osloniti se na Allaha, s.v.t., ne znači jednostavno se nasloniti na kauč i očekivati da će Allah, s.v.t., učiniti čuda za nas. Umjesto toga, oslanjanje na Allaha, s.v.t., mora biti propraćeno odgovarajućim djelovanjem. Prenosi se od Enesa b. Malika, r.a., da je neki čovjek rekao: „Allahov Poslaniče! Hoću li svezati kamilu i osloniti se na

Top