Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 60)

Blagodati vode i hurmi

”I Mi s neba čistu vodu spuštamo.”(Al-Furkan, 48) VODA (Ma') Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „ Najbolje piće na ovom i budućem svijetu je voda.“ Najbolja voda je ona koja teče prema istoku, onda ona koja teče prema zapadu. Voda koja teče preko zemlje je bolja od one koja teče

Bejtullah – duhovni zavičaj vjernika

Odlazak hadžija na hadž i njihov povratak predstavlja i simbolizira otvaranje i zatvaranje želja i potreba koje svaki hadžija donosi u srcu. U tom kretanju odlaska i povratka prepoznajemo simboliku plime i oseke, udisaja i izdisaja, odnosno ritam vjerničkog srca. Kao dualističko biće čovjek se u ovosvjetskom životu povezuje sa fizičkim

“Hadždž je Arefat“

Na dan Arefata je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera”. Deveti dan mjeseca zul-hidždžeta naziva se Dan Arefata jer tada hadžije izvršavaju obavezni sastavni dio hadždža - boravak na brdu Arefat. To stajanje mora se ostvariti,

Hadž kao ibadet sa mnoštvom odgojno-imanskih dimenzija

Hadž kao ibadet s mnoštvom odgojno-imanskih dimenzija koje se vežu za njegove obrede i događaje, podstiče vjernike da duboko porazmisle o tim odgojnim aspektima kako bi sebe odgajali i živjeli u skladu s istim i nakon sezone Hadž, zato smo s namjerom odlučili govoriti o dubokim porukama tih aspekata, kako

Turske organizacije će dijeliti kurbane milionima ljudi diljem svijeta

Turska udruženja i nevladine organizacije završile su i posljednje pripreme kako bi tokom muslimanskog praznika u mnogim dijelovima svijeta ljudima, kojima je potrebna pomoć, podijelili kurbane, koje su osigurali brojni dobrotvori u Turskoj Brojne turske organizacije i udruženja, uključujući Crveni polumjesec i Fondaciju Diyanet, tokom predstojećeg Kurban-bajrama diljem svijeta će podijeliti oko milion

Moj put u Mekku (na Hadždž)

Godina 2008. je za mene bila plaho kaharna. Često sam razmišljao kako bi najljepše bilo kada bih mogao na Hadždž, da dušu razgalim ali je džep bio dobrano potanak pa sam se razočarano tješio – Biće, ako Bog da! Jedno jutro u rani sabah, sanjah moga brata Abdulmelika Bašića, koji je

Hz. Merjem, simbol pokornosti Allahu

I kada meleki rekoše: ”O Merjem, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.” (Ali Imran, 42.) Allah Uzvišeni bira čestite i održava ih čestitima, kada je rob vjeran Stvoritelju, i Gospodar je robu blagonaklon. Čani Kur'an hazreti Merjem spominje čak 34 puta, bila

Top