Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 369)

Poklon bolesnim – četvrti lijek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova, koji mogu

Džini – zasebni svijet: Materija, izgled i imena

OSNOVNE INFORMACIJE U VEZI SA SVIJETOM DŽINA I ŠEJTANA Džini su zaseban svijet, potpuno neovisan od našega svijeta i svijeta časnih meleka, osim što između njih i ljudi postoje određene zajedničke osobine: imaju razum i slobodu izbora između dobra i zla. Doduše, od ljudi se razlikuju u nekim stvarima. Najvažnija razlika jeste materija od koje su

Gladne oči

"Gladne oči su mnogo pohlepnije od gladnog stomaka, gladan stomak kada se zasiti dosta mu je, a oči gladne što više jedu sve su više gladne i pohlepne." Mustafa al-Siba´i, Ovako me život naučio

Spominjanje ljudi je bolest; a spominjanje Allaha je lijek

Abdullah ibn Avn, rhm., je rekao: „Spominjanje ljudi je bolest; a spominjanje Allaha je lijek.“ Imam Zehebi, rhm., tumačeći ove riječi kaže: „Da, tako mi Allaha! Mada je čudno kako mi, u našem neznanju, izbjegavamo lijek i bježimo ka bolesti. A Allah, dž.š., naglašava: „Sjećajte se vi

Nova godina i Djeda Mraz su daleko od islama

 Braćo i sestre u islamu! Danas 15. safera 1434.H., 28. decembra 2012. godine, posljednju ovogodišnju hutbu sam naslovio sa Nova godina i Djeda Mraz su daleko od islama. Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj

Odlike daije (onaj koji poziva u islam) 1. dio

 Sposoban daija je odgovoran, primjećuje opasnosti koje vrebaju njegovu vjeru, ummet i svijet općenito. Na tom putu se osposobljava i trudi da stekne karakteristike koje se smatraju osnovom da've (islamske misije). Spomenut ću nekoliko, po meni, najbitnijih karakteristika s napomenom da one ne izlaze iz okvira ljudskih mogućnosti. Neophodno je da daija posjeduje: 1)

Zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno da imaju više od jedne žene?

Pitanje: Zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno da imaju više od jedne žene? Tj. zašto je poligamija u Islamu dozvoljena? 1. Definicija Poligamije Poligamija predstavlja bračnu zajednicu gdje jedan supružnik ima više od jedne supružnice. Postoje dvije vrste poligamije. Jedna je poligamija - gdje muškarac oženi više od jedne

Top