Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 368)

Roditeljsko pismo

Dragi sine/kćeri Sada još nisam ostario, a kada me budeš vidio takvoga, budi strpljiv sa mnom i pokušaj me razumjeti: - Ako se zaprljam u vrijeme ručka, i ako se ne mogu sam odjenuti, budi strpljiv. Sjeti se sati, koje sam potrošio, dok sam te tome naučio.

Blagodat dogovaranja

Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, a neka su salawati i selami na najpočašćenijeg od svih vjerovjesnika i poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we selleme, na njegovu porodicu i sve ashabe… Dogovaranje (ar. šura’) je Poslanikova uputa i kur’anska direktiva. Iako se za nju vežu mnogobrojne koristi i

Razum i suosjećanje

"U ratu saosjećanje treba biti izraženije nego li razum, u politici razum treba biti izraženiji nego li saosjećanje, u kući treba naći ravnotežu između razuma i saosjećanja, a u ljubavi razumu jednostavno mjesta nema." Mustafa es-Siba`i, Ovako me život naučio  

Brate i sestro, u što nam život prolazi

Braćo i sestre, u islamu! Danas, 23. muharrema 1434.H., 07. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio sa Brate i sestro, u što nam život prolazi. Cilj mi je da sebe i vas potaknem na razmišljanje i da se inša-Allah mijenjamo na bolje i time popravljamo naše ukupno stanje. Takvaluk (bogobojaznost) je

Sjećanje na smrt i rastanak sa ovim svijetom

Znaj da će srce onoga ko se prepusti ovome svijetu, posveti njegovim varkama i preda strastima, sigurno, zaboraviti da se prisjeća smrti, a kada se na nju podsjeti, pokazati prezrenost prema njoj, okrenuti se i pobjeći. To su oni za koje je Uzvišeni Allah rekao: Reci: "Smrt od koje bježite

Doprinos Ahmeda Didata i njegova metodologija u debatama sa kršćanima

Na Medinskom univerzitetu odbranjen rad na temu: “Doprinos šejha Ahmeda Didata, rhm., i njegova metodologija u raspravljanju sa kršćanima.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je govorio o dokazu Allahove ljubavi prema vjerniku, spomenuo je da Allah Uzvišeni najprije obavijesti Džibrila, alejhis-selam, o tome, te mu naredi da ga i

Top