Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 10)

Kiša je bereket i Allahova milost

„(Allahu moj) oko nas je, a ne na nas.“, hadis prenose Buharija, Muslim i Dejlemi od Enesa b. Malika r.a. Povod nastanka: Enes b. Malik kaže da je ulazeći u džamiju jednog petka čuo kada je jedan čovjek rekao: "Allahov Poslaniče, stoka nestaje i putovati ne možemo, pa moli Allaha da nam

Dova za sreću u životu

Allahu, molim Ti se za sretan život! Bože, podari mi ugodan i lahak život i lijepu smrt! Gospodaru, nemoj me poniziti i osramotiti na Sudnjem danu! Allahumme inni es’eluke ‘ajšes-su’adai! Allahumme inni es’eluke ‘išeten henijjeten ve miteten sevijjeten ve meredden gajre muhzin ve la fadih! اللهم إني أسألك عيش السعداء اللهم إني أسألك عيشة

Šta znači “Es-Samed”?

Samo jednom se u Kur'anu spominje riječ - SAMED, u suri Ihlas. Drugo ime sure ihlas je sura Samed. Allahu-s-samed. Allah je SAMED. Nekoliko primjera kako se prevodi riječ "Samed": Korkut - "Allah je Utočište svakome" Karić - "Alah je utočište svakome!" Ljubibratić - "Bogu se sva suštasva obraćaju u svojoj nevolji" Mlivo - "Allah je

Dova koja otklanja brige i liječi tugu

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige: حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم "Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azim" Prijevod dove: Dovoljan mi je Allah -

Adabi čistoće i čišćenja

Čistoća je propisana Kur'anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah veli: „A ako ste džunubi, onda se okupajte“ (El-Maide, 6) i „I odjeću svoju očisti“ (El-Muddessir, 4) i kaže: „Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare, 222) U tom smislu Allahov Poslanik, sallallahu