Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Družite li se sa Kur’anom?

Družite li se sa Kur’anom?

Postoji nešto što me poprilično muči u posljednje vrijeme, a to je činjenica da sve manje muslimana (a posebno omladine) zspostavlja Kur’an i ne pridaje mu onoliko pažnje koliko bi trebalo.

Umjesto čitanja i nastojanja da ga razumiju, mnogo ljudi smatra da je Kur’an je previše složen, predug, previše svet, zastrašujući, da se često ponavlja, pa čak i da je opasan, te zbog toga totalno izbjegavaju njegovo učenje.

Neki su čak i upozoravani na opasnost samostalnog učenja i isčitavanja Kur’ana. To svakako ne bi trebao biti slučaj. Ja ću vam odmah na početku reći da nisam islamski učenjak, niti sam formalno studirala tefsir (tumačenje Kur’ana), ali to nije preduvjet za čitanje i bavljenje Kur’anom, i uzimanje pouka iz njega.

U Kur’anu Allah dž.š. kaže:

„Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“ (Kur’an, 2:2-5)

Dakle, prva stvar koja nam je rečena je da je ovaj Kur’an istina, te da kao takav sadrži smjernice i, u drugim slučajevima, lijek za čovječanstvo. Kur’an nije poslan samo jednoj određenoj skupini ljudi, poput učenjaka ili slično. On je poslan svakome, i razmuljiv je po širokom spektru razina (od jednostavnih do vrlo složenih / dubokih, od djelimičnih do holističkih). Ne morate ga razumjeti u najsloženijm osjetilima i značenjima da bi iz njega izvukli korisne savjete za život. Čitanje Kur’ana će definitivno pružiti odgovor na okolnosti koje vas okružuju, a to je nešto što niko drugi na Zemlji ne može učiniti za vas, bez obzira koliko da je učen.

Uvjeti koje treba razmotriti prilikom učenja Kur’ana

Postoje određeni uvjeti prije nego počnete čitati Kur’an i nadati se sticanju koristi od toga.

Prvo morate biti svjesni Boga. To ima više značenja. Razmišljajti o Allahu i znati da je On uvijek prisutan je početak mudrosti. To vas automatski navodi da na, najosnovnijoj razini i u potpunoj privatnosti, razmišljate šta je ispravno, a šta nije. Ako vjerujete da vas On vidi sve vrijeme i u svakom stanju, onda ćete barem pokušati da se ponašate u skladu s tim. Čuvanje od loših postupaka i nastojanje da učinite ono što je pravedno i najbolje će postati cilj vašeg bića.

Drugo, naravno, znači da vjerujete u neviđeno, ne samo u Gospodara, nego i u sve što On objašnjava ili obećava, iako se to ne može odmah uočiti. Razmislite o tome na ovaj način, vjerujemo u mnoge naučne fenomene koje nikada nećemo vidjeti, a koje je neki naučnik, ili grupa naučnika, objasnio ili teoretizirao. Kako onda trebamo tretirati ono što je stvarna istina koju nam Sveznajući Allah objavljuje?
Treće je da redovno obavljate namaz. Namaz je najprisniji izraz vaše bliskosti s Bogom. To je vrijeme kada shvatate da ste dio jedne puno šire slike. Tada shvatate da vaš život nadilazi puko fizičko postojanje i da se on proteže izvan ovog poznatog svijeta. To je odzraz, ne samo vjere u ono što će doći, nego očajničkog nastojanja da se krećete ka krajnjem željenom odredištu, tj. džennetu. No, na višoj razini, to je nešto mnogo više od želje za postizanjem dobiti, iako je to od kritičnog značaja. To je vrijeme kada razgovarate sa Bogom i to, samo po sebi, postaje najugodnije iskustvo.

Krajnja nagrada na budućem svijetu bit će gledanje u Allahovo lice. Vjerujem da osoba mora istinski uživati u Njegovom društvu u ovom životu da bi se uopšte mogla nadati ovako veličanstvenoj nagradi. Namaz je veličanstveni čin obožavanja koji donosi mnogo nagrada i u ovom i u budućem životu.

Četvrto. Da bi dobili uputu iz Kur’ana potrebno je slobodno i velikodušno dijeliti od onoga što vam je Allah dž.š. dao. Sve što imate to vam je Allah dž.š. podario, pa je najbolje to smatrati povjerenim emanetom. Vi ste zaduženi da upravljate i raspoređujete to što imate tako što ćete ostavljati sebi i vašim najbližima, ali i davati onima koje sretnete na svom životnom putovanju.

Imajte na umu da ova naredba ne dolazi samo u materijalnom obliku. Ona se sastoji od materijalnog bogatstva i nematerijalne imovine kao što su znanje, moć, položaj, ljubav i sve vrste talenata. Prihvatanje ove odredbe kao emaneta čini vas skromnima jer, osim Allaha dž.š. nema druge garancije da ćete i dalje imati takvo blagostanje. Dakle, budite velikodušni prema drugima. Zaista Allah obilno nagrađuje.

Peto, je da vjerujemo u ovu objavu, kao i objave koje su došle prije nje. Ovo je često ponavljana tema u Kur’anu. Ova objava je došla da potvrdi ono što je objavljeno prije nje. I u tome postoji mnogo važnih pouka. Prvo, to je potvrda da je Allah izvor svih monoteističkih objava, i On od nas očekuje da poštujemo tu istinu. Drugo, ova objava ujedinjuje sve vjere i obavezuje svakog muslimana na poštivanje istih. Treće, nastoji ukloniti sve konotacije superiornosti jedne osobe nad drugom. Četvrto, podstiče nas da učimo iz mudrosti i iskustva drugih. Ovo su samo neke karakteristike.

Šesto je da moramo čvrsto vjerovati u budući svijet. Ovo bi do sada već trebalo biti logično. Ukoliko ne vjeruješ u ahiret, zbog čega onda radiš sve ovo ostalo?

Iskrenost je ključna stavka za ovo zajedničko putovanje. Da ponovimo, ova Knjiga nudi smjernice za one koji su svjesni Boga, vjeruju u neviđeno, dosljedni su u obavljanju namaza, udjeljuju od onoga što im je dato i vjeruju u prethodne objave. Naravno, neki će reći da postoji mnogo drugih motivacija za namaz (prikazivanje javnosti) i davanje sadake (čini da se osjećmo dobro), ali naš fokus trenutno nije usmjeren ka tome.

Vjeruovanje u Ahiret promovira ličnu odgovornost i udobnost. Udobnost u smislu postojanja garancije da vam je na kraju zagarantovana pravda, i za vas i za sve druge. Ukoliko ste do sada bili dovoljno fokusirani, shvatit ćete da je ovo putovanje ljubavi i milosti, te da ćemo, Allahovom voljom, biti sa svojim voljenima.

Posljednji uslov o kojem želim ovdje govoriti je da Kur’an treba šrčano učiti. Vaše srce je to koje će se baviti i razumjevati tekst.

Kako se povezati sa Kur’anom?

Povezati se sa Kur’anom znači uspostaviti interakciju sa tekstom, voditi razgovor s Autorom, ispitivati i otkrivati. Kur’an je dinamičko kretanje teksta, što se ne može reći za bilo koji drugi. Ja vam garantujem da ćete svaki put dok ga budete čitali, u različitim intervalima svog života, doseći njegova različita značenja. Vaše srce će percipirati ono što ste drugačije pročitali, zavisno o vašim sposobnostima, potrebama, shvatanju i otvorenosti.

Vaše srce je to koje percipira. To je temeljna pretpostavka za uspješno čitanje i bavljenje ovom prekrasnom Knjigom. Tvoj mozak može dobitii informacije, racionalizirati ih, organizovati, postaviti prioritete itd., ali vaše srce je centar vjere, usmejravanja i razumijevanja (baš kao što može postati centar sasvim suprotnih uvjeta, ukoliko ako se ne očisti). Kaže Allah dž.š.:

„Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio.“ (Kur’an, 58:22)

„A On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.“ (Kur’an, 64:11)

„One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!“ (Kur’an, 13:28)

„Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima?“ (Kur’an, 22:46)

Shvatanje uloge srca u angažmanu sa Kur’anom je od presudne važnosti. Ovo je Knjiga koja se mora uzeti u cijelosti. Um je jednostavno ne može interpretirati na način na koji on želi. Ako se to dogodi, uhvatit ćete sebe kako postajete uzrujani zbog nekog ajeta, međutim stvarnost je tkava da vi jednostavno ne možete dokučiti njegovo značenje.

To je sasvim normalno ukoliko ne učite Kur’an srcem, te ukoliko se nista posvetili čitanju teksta u cijelosti. Ako postoje ajeti koji vam stvaraju „neugodu“, vi nastavite čitati i istraživati, pitajte kompetentne ljude, te ćete tako smiriti svoju brigu. A ako i dalje niste zadovoljni, a srce se nije smirilo s prvim objašnjenjem, nastavite pitati opet i opet, sve dok se ne smirite.

Kada budete pitali nekoga, preporučujem vam da to, ne bude samo učena osoba, nego i neko ko poznaje vaše okruženje i kulturu. Također, vi koji čitate prijevode značenja arapskog teksta, imajte na umu da svaki dobar prijevod ima i interpretacije ajeta. Pokušajte saznati šta znači arapski tekst i sva njegova moguća značenja, prije nego li donesete zaključak.

Kada se povežete sa Kur’anon, otvarajući svoj um i srce, otkrit ćete da je to Knjiga o pravednosti, milosti, mudrosti i dobroti. Sve što odstupa od tih načela vjerojatno je pogrešno protumačeno, zato što nije kontekstualiziraano, pogrešno generalizirano, ili zato što uključuje ličnu pristranost nad ostalim mogućnostima.

Iskreno se nadam da je Kur’an nešto sa čime ćete razviti dobar odnos koji će se protezati kroz cijeli vaš život. Razvijanjem tog odnosa, vremenom ćete uvidjeti da govori o različitim vremenima i događajima u vašem životu, ohrabrujući vas da uvijek birate put koji je lakši, blaži i pravedniji prema vama i onima koji su uključeni u vaš život. Allah dž.š. kaže:

„On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte!“ (Kur’an, 73:20)

Dakle, lahkoća i lagodnost se savjetuju čak i kod čitanja i razvijanja odnosa sa Kur’anom.

Reći ću vam da sam ja počela učiti Kur’an u cijelosti kad mi je bilo 19 godina. Trebalo mi je godinu dana da ga pročitam od korice do korice, sa svim pojašnjenjima. Od tada sam ga pročitala nekoliko puta, ponekad da tražim smjernice, a ponekad jednostavno zbog uživanja u njegovim blagim riječima. Ja sam samo obična osoba koja želi da i drugi obični ljudi shvate koje blago imamo u Allahovim rijecima i mudrosti.

Možda će vas pojedini dijelovi Kur’ana više privući nego ostali. Učite Kur’an kada vam je teško, tokom ramazana, prije spavanja i u ranim jutarnjim satima. Šta god vam se desilo, držite Kur’an blizu srca i u njemu tražite odgovore, olakšanje i razumijevanje. 

Autor: Dr. Basma Abdelgafar
Izvor: onislam.net
Za Akos.bA preveo: Mirnes Baltić
 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top