Brak i porodicaU Fokusu

Dr. Ranko Rajović: Dva su velika problema zbog kojih su djeca danas sve slabija

Roditelji su prvi i najvažniji učitelji i oni utiču na gotovo sve aspekte dječjeg razvoja. Puno govorim o greškama koje nesvjesno naprave, ali bih dodao još nešto.

Nije potrebno djecu zatrpavati igračkama, jer od puno igračaka baš i nema puno koristi. Dijete se sasvim lijepo igra i kad ima manje igračaka, pa svojom maštom dodaje elemente da uljepša igru. Važno je da roditelji prepoznaju djetetove interese, pa da putem tih specifičnih interesa aktiviraju misaone procese, nove ideje, a tako se razvija i kreativnost.- prenosimo sa portala harfa.hr

Na primjer, ako dijete voli dinosaure, neka mu kupe 3D dinosaure, slagalicu s dinosaurima. Mogu kupiti i atlas svijeta pa će dijete naučiti države svijeta, jer ga zanima gdje su živjeli dinosauri, zatim mogu pogledati neki film o njima, kupiti figurice dinosaura s kojima može napraviti puno novih igara i scena. Sve te aktivnosti pridonose razvoju kreativnosti. Kada dijete krene u školu, taj istraživački duh, maštu i kreativnost moramo poticati i dalje.

Prvo što učitelji moraju znati jest da su likovni, glazbeni i tjelesni jako važni tokom intenzivnog razvoja mozga, a to je do dvanaeste godine. Nije posve točno da glazbeni i likovni aktiviraju samo desnu, a matematika, gramatika i logika lijevu polovinu mozga. Mozak je jedan organ i ne možemo ga baš tako lako dijeliti na dvije različite polovine. Svaka ima svoju funkciju, ali zajedno i sinkronizirano rade.

Najveću površinu kore velikog mozga zauzimaju asocijativne regije i po rasprostranjenosti se vidi koliko su važne. Zato je važno aktivirati ih sinkronizirano, a idealan način su sviranje nekog instrumenta i kompleksni pokreti.

Iz mojih istraživanja jasno je da za ukupni razvoj biološkog potencijala moramo aktivirati sve regije zajedno te da u vrijeme razvoja mozga ne možemo dijeliti aktivnosti na lijevu i desnu polovinu. Moramo aktivirati (i to sinkronizirano) velike regije mozga, pa je jako važno tijekom razvoja, posebno do 12. godine, što više pažnje u školi posvetiti predmetima kao što su likovni i muzičko.

Tjelesni je također važan, jer je djetetu potrebno što više kretanja. U istraživanjima provedenima u SAD-u i Kanadi, od 2008. do 2010. godine, dokazano je da, ako nema dovoljno aerobnih aktivnosti, može doći do smanjenja dubokih struktura velikog mozga, a to može smanjiti djetetove kognitivne sposobnosti.

Još jedna stvar je važna za učitelje i nastavnike. To je činjenica da je reproduktivno učenje najniži način učenja i da moramo koristiti druge, efikasnije metode i tako pomoći djeci da lakše svladaju gradivo u školi i nauče misliti i povezivati informacije.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button