Islamske teme

Dova postača se ne odbija

Imam Ebu-Davud et-Tajalisi i Ibn Madže navode predaju s lancem od Abdullaha ibn Amra koji kaže:
Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:
“Prilikom iftara postaču se dova uslišava.”
Kaže Abdullah bn Ebi Mulejke, prenosioc ov epredaje od Ibn Amr:
Čuo sam Abdullah ibn Amr da, kada bi iftario, učio dovu:
„Bože, ja te, uistinu, molim Tvojom milošću koja obuhvata sve, da mi oprostiš!”.

(Šejh Albani ga je ocijenio slabim.
Pogledati „Sahih ve daif sunen Ibn Madže“ hadis br. 1753.)

U Musnedu imama Ahmeda, te u Sunenu El-Tirmizija, En-Nesa’ija i Ibn-Madže navodi se predanje od Ebu-Hurejre, koji je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Trojici se dova ne odbija: pravednom vođi (imamu), postaču dok ne iftari i dova mazluma, koju Allah uzdiže iznad oblaka na Sudnjem danu i otvara joj vrata nebesa govoreći: ‘Tako Mi veličine Moje, pomoći ću te, pa makar i nakon toliko vremena!’ ” (Hadis je sahih s tim da im više verzija gdje je u nekima umjesto izraza „imam“ upotrijebljen izraz “roditelj” ili putnik”.

(Pogledati „Sahih ve daif sunen Ibn Madže“ hadis br. 1752 od šejha Albanija, kao i njegovo djelo “Sahih el-džami`u el-sagir” hadise pod br. 3030-3033).

Halil Makić

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button