Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Istaknuti Bošnjaci > Doktor Ahmed Smajlović kao profesor: Odnos prema studentima

Doktor Ahmed Smajlović kao profesor: Odnos prema studentima

 Piše: Mr. Sead Seljubac

DOKTOR SMAJLOVIĆ KAO PROFESOR

(Odnos prema studentima)

Otvorenost i širina u komunikaciji sa drugima bila je prepo­znatljiva karakteristika dr. Smajlovića u njegovom svakodnevnom radu. Kao predavač na Islamkom teološkom fakultetu pokazivao je, vrlo vješto i uspješno, sve svoje pedagoško i ljudsko umijeće. Uza­jamnog razumijevanja i sporazumijevanja sa studentima, kako to metodika definiše, nikada mu nije nedostajalo. Do maksimuma je nastojao da s njima razvije autentični ljudski kontakt. Nije samo nudio znanje i smjernice kako do njega doći, nego je uvijek bio spreman saslušati studenta, ponuditi mu pomoć i izvan nastavnog procesa, ostvariti bliskost s njim, pomoći mu u rješavanju životnih problema. Nije bio opterećen kompleksom više vrijednosti, a to je studentima ulijevalo povjerenje i ohrabrivalo ih. Takvim komuni­kacijskim djelovanjem uspijevao je da kod studenata razvija njihove duhovne potencijale bez velikih napora. Studentu je uvijek ostavljao dovoljno prostora da iskaže svoje interesovanje, a onda mu je nudio potrebnu građu da interesovanje zadovolji. Djelovao je veoma podsticajno dajući mogućnost studentu da izrazi svoje mišljenje, pokaže rezultate svog rada. Rezultati su bili izvrsni.

Studente je vodio kroz oblast Akaida nudeći im širok izbor tema, problematike i literature. Bio je dio početnog procesa razvijanja znanstvenih istraživanja na tek otvorenom Fakultetu i jednako motivisan kao i studenti da taj početni zanos prijeđe u kvalitet. Svoje azhersko znanje nije nametao. Na podlogu koju su studenti nosili iz medresanskih klupa kalemio je nove krugove spoznaja dozvoljavajući da u tom procesu studenti sudjeluju slobodno i svjesno ulažući svu raspoloživu volju i do tada razvijene vještine.

Djelovao je snagom svoje ličnosti, a studenti su ga jako cije­nili. Potreba da se identifikuju s njim je bila dovoljno motivaciona da studente podstakne na prihvatanje njegovih ideja i ponuka ih na oponašanje. A on je bio sasvim prihvatljiv model za oponašanje. Posebno u vrijeme kada je Zajednica u cijelosti imala izraženu potrebu za jakim i obrazovanim ličnostima, za autoritetima. On je to uistinu bio.

Značajne su diskusije koje je sa studentima vodio o kon­kretnim temama i pri tome vješto dovodio studente do potrebnih i prihvatljivih zaključaka. Kao iskusan pedagog bio je svjestan da metodom dolaženja do pojmova, prije nego usvajanjem pojmova, ostvaruje trajniji rezultat. Njegova sposobnost uspostavljanja uspješnog kontakta bila je obogaćena autoritativnim držanjem pažnje pri diskusijama. Davao je dovoljno informacija za raspravu a izvedene zaključke je kao teze izdvajao i učvršćivao kod stu­denata kao proizvode njihovog vlastitog napora.

Posebna specifičnost u njegovom radu su bili projekti prevo­đenja literature sa arapskog na naš jezik, iz oblasti koju je preda­vao, što je studentima pomoglo da razviju i tu vrstu vještine, a istovremeno upoznaju terminologiju akaida. Usvajali su je iz izvor­nih tekstova, što je pružalo mogućnost za usporedbe i analize. One su rezultirale dodatnim obogaćenjem spoznaja.

Metodom davanja referata, po izboru teme od strane stude­nata, omogućavao je ne samo onima koji su referate radili i izlagali, nego i ostalim studentima da učestvuju u diskusijama o izloženim temama i svi zajednički upoznaju nove, iz horizontalne ravni otkri­vene činjenice.

Njegovim načinom rada, predmet Akaid na Islamskom teološkom fakultetu je bio omiljen predmet, o čemu svjedoči veliki broj diplomskih radova odabranih iz te oblasti. Bilo je zadovoljstvo i čast imati ga za profesora.

Rahmetullahi ‘alejh rahmeten vasi'a…

 

Preuzeto iz: ZBORNIK RADOVA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU 13/2009.

 

Povodom dvadesete godišnjice smrt dr.  Ahmeda Smajlovića (1938.-1988.), jednog od najistaknutijih mislilaca i djelatnika Islamske zajednice u drugoj polovini prošloga stoljeća, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u BiH organizirao je 23.12.2008. godine jednodnevni skup na kome su svoja izlaganja podnijeli njegovi bliski prijatelji, suradnici, stadenti, istaknuti domaći intelektualci različtih pogleda i znanstvenih usmjerenja.

Izlaganja podnesena na tome skupu objavljujemo u trinaes­tom broju Zbornika radovakoga u cijelosti posvećujemo profesoru Smajloviću u znak našeg dubokog poštovanja i iskrene zahvalnosti za njegov nemjerljiv doprinos u osnivanju i razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Ovdje objavljujemo ukupno trideset izlaganja. Najprije dono­simo ona izlaganja koja tretiraju Smajlovićev život i njegovu ličnost, slijede potom izlaganja koja problematiziraju i unekoliko vrednuju razlčite aspekte njegova mišljenja i intelektualnoga rada, a Zbornik završavamo izlaganjima koja obuhvataju njegovu veoma razuđenu djelatnost te svestrani angažman u organima i institucijama Islamske zajednice i međunarodnim islamskim tijelima.

Akos.bA

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top