Biseri mudrosti

Da li se prepoznajete: Kada Allah poželi Svoga roba

Čovjek nekada zaboraviti na svoga Allaha, pa mu Allah, dž.š., da nekakvo iskušenje da ga podsjeti na Sebe. Odbjegli rob se zbog toga vrati Allahu i svojim povratkom ga obraduje. Nakon toga mu Allah, dž.š., otkloni tu nevolju i na njega spusti Svoj rahmet. Slavljen si ti i hvaljen, naš Gospodaru.
Zato nemoj misliti da je teškoća sama po sebi nesreća!

Facebook profil: Hausic Salih

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button
WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.