Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > O obrazovanju i odgoju > Da li se pitate: Šta će se desiti s djecom nakon moje smrti ili nakon njihove smrti?

Da li se pitate: Šta će se desiti s djecom nakon moje smrti ili nakon njihove smrti?

Šta će se desiti s mojom djecom nakon moje smrti?

Ljudi razmišljaju o ovom pitanju i uspiju ostvariti štošta za korist svoje djece.Takvi ljudi smatraju se pronicljivim i inteligentnim. Međutim…

Šta će se desiti sa djecom nakon njihove smrti?

Piše: Muhammed Hanif Abdul-Medžid

 

Mali broj ljudi bavi se ovom mišlju, premda je ovo primarno pitanje. Ako našoj djeci nedostaje pobožnost i pravovjernost, bez obzira kakva postignuća imala na ovom svijetu, ona su osuđeni na neuspjeh.

Ljudi koji gledaju dalje i oni inteligentni znatno više se zanimaju za onaj nego za ovaj prolazni svijet. Ako si otac koji pripada ovoj grupi, počni se zanimati za pobožnost i pravovjernost svoje djece.

Moli (uči dove) za svoju djecu

Kada to prilike zahtijevaju, postoje brojne tehnike koje osoba može primijeniti u odgoju djece. Međutim, šejh Abdul-Vehhab S’arani, r.a., piše u knjizi Lataiful-minen vel-ahlak.

“Najuspješniji korak u obrazovanju djece leži u stalnom učenju dove za svoju djecu.” Dova ne opterećuje nikoga finansijski niti zahtijeva bilo kakvu vrstu značajne žrtve. Prema tome, najlakši pravac djelovanja za boljitak vaše djece, vjerski i svjetovno, jeste dova.

Mogu se vidjeti brojni roditelji kako se žale na moralno propadanje svoje djece i još smatraju da su djeca odgovorna za vlastitu moralnu propast. Zašto tako olahko odbacuju jednostavnu, ali impresivnu, tehniku koju nam je pokazao Allah, dž.š.? Učinimo posebnu dovu za našu djecu da budu bez ikakvih nedostataka koje mi imamo.

Životi svih poslanika, a.s., posebno ličnost Resulullaha, s.a.v.s., vrijedni su slijeđenja. Učenje dove za djecu bila je tradicija svih poslanika. Zapravo, poslanici su bili dobro upoznati s ispravnom procedurom i riječima dova. Njihove su dove odgojne i upućuju nas kako moliti i šta tražiti u našim dovama.

Dove koje su spomenute u Kur’anu i Hadisu svijetle poslaničkom intuicijom. Dove su tako uobličene kao da Allah, dž.š., sam predlaže: učite dove na ovakav način i ovako od Mene tražite. Nema sumnje da bi Uzvišeni Allah odmah uslišao takve dove. Dakle, od svih muslimanskih roditelja zahtijeva se da uče ove riječi nakon pet dnevnih namaza.

Neke od tih dova ovdje ćemo spomenuti:

„Rabbi, heb li minessalihin.”

“Gospodaru, daruj mi pobožno dijete.”

Kako samo jednostavna, ali sveobuhvatna dova! Ponavljajte ovu dovu čak i kada hodate putem. Ohrabrite svoju suprugu da čini isto. Posebno tokom trudnoće vaše supruge, vama i vašoj supruzi ono što ova dova sadrži treba biti osnovna preokupacija. Allah, dž.š., će vas, po Svojoj volji, blagosloviti djetetom koje će biti uzrokom dunjalučkog i ahiretskog blagostanja; ne samo vašeg nego i cijele porodice i generacija koje će doći.

„Rabbidž’al haze-l-belede aminen vedžnubni ve benijje en na’budel- asnam.”

“Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje od toga da se klanjamo kumirima.” (Ibrahim, 35)

Ovo je veličanstvena dova za zaštitu od širka (politeizma); ona pokazuje bezuvjetno vjerovanje u jednoću Allaha, dž.š., i tako usađuje vjerovanje monoteizma u srce. Muhammed Safi Sahib piše u vezi s ovom dovom: “Poslanici, a.s., potpuno su neokaljani grijehom. U njihovom slučaju ne dolazi u pitanje činjenje bilo kakvog grijeha, a kamoli obožavanje idola. I pored toga, Ibrahim, a.s., uključuje i sebe u ovu dovu. Razlog tome jeste urođeni strah svih poslanika, a.s., da ne bi pali u opasnost činjenja grijeha. Drugi razlog zbog koga je on učinio ovu dovu jeste da zamoli Allaha, dž.š., da zaštiti svoju djecu od obožavanja drugih božanstava. Kako bi svojoj djeci pokazao težinu ovog grijeha, on je i sebe uvrstio u ovu dovu. Allah, dž.š., prihvatio je dovu Ibrahima, a.s., i sačuvao djecu Ibrahimovu od obožavanja idola.” (Maariful Kur'an, tom. 5, str. 260)

“Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.”  (Ibrahim, 37)

Ovu dovu proučio je hazreti Ibrahim, a.s., kada je odlazio iz Meke ostavljajući svoju ženu, hazreti Hadžeru, a.s., i svog sina, hazreti Ismaila, a.s., u neplodnoj i pustoj dolini Meke. O ovoj dovi, hazreti Mevlana Muhammed Safi piše u djelu Maariful Kur’anpod naslovom Mudrost u pozadini dove hazreti Ibrahima, a.s.: “S jedne strane, hazreti Ibrahim, a. s., ispunjava obavezu druženja s Allahom, dž.š.; onog trenutka kada mu je naređeno da nastavi svoj put ka Samu (Siriji), on tako i čini. Bez i najmanje trunke oklijevanja, on izvršava Allahovu naredbu i ostavlja svoju voljenu ženu i tek rođeno dijete na opustjeloj i isprženoj zemlji. Prilikom izvršenja naredbe on se nije ni zaustavio kako bi utješio svoju ženu i objasnio joj kako on izvršava Božiju naredbu. On polazi na put istog trenutka kada i dobiva naredbu.

S druge strane, on ispunjava i obaveze prema svojoj porodici. Onog trenutka kada izlazi iz doline i više nije u mogućnosti da ih vidi, on uči dovu za njihovu zaštitu i sigurnost. On tako stvara preduvjete za njihovo udobno življenje, itekako svjestan činjenice da se dova proučena za vrijeme izvršavanja Allahove, dž.š., naredbe nikada ne odbija. I upravo je to ono što se događa. Napuštena žena i ranjivo dijete ne samo da su bili dobro njegovani nego je s njihovim blagoslovom nikao čitav jedan grad.” (Maariful Kur’an, tom. 5, str. 264)

Ono šta se pokušava ovdje naglasiti jeste to da je povinovanje Božijim naredbama izuzetno važno. Ono povezano s dovom daje „zlatu sjaj“. Drugim riječima, obavljanje pet dnevnih namaza u džematu, pravovremeno davanje zekata za imetak koji dostigne vrijednost nisaba, obavljanje hadža za one koji su u mogućnosti to učuniti, pravilno ispunjavanje obaveza prema ljudima, trošenje života, bogatstva i sposobnosti na pozivanje ljudi u din, zajedno sa svim ovim ranije nabrojanim, ako čovjek održava stalnu dovu, nema sumnje u prihvatanje njegove dove. Njegova će dova biti prihvaćena bez odlaganja.

Usto, vrlo je važno biti iskreno pažljiv prema legitimnim potrebama supruge i djece i raditi marljivo na osiguravanju halal-izdržavanja za njih. Izdržavanje treba biti u skladu s društvenim prilikama u kojima se živi. Kada negdje morate krenuti na Allahovom, dž.š., putu iz razloga koje vjera nalaže i želite da vaša čeljad budu na sigurnome, te da učinite sve što ste dužni prema njima, neophodno je i proučiti dovu za njih. Proučite dovu za njihov hidajet (Božansko usmjerenje i uputu), posvećenost, sigurnost i život bez neprilika.

“Rabbidž’alni mukimessalati ve min zurrijjeti, Rabbena ve tekabbel dua.”

“Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti uslišaj molbu moju.”  (Ibrahim, 40)

Ovo je vrlo osobita dova koja se često izgovara nakon salavata u namazu. Krajnji oblik dobre volje i milostivosti kojom možete obasuti svoju djecu jeste u njihovom poučavanju da s pažnjom obavljaju svoj namaz. Iz tog je razloga Ibrahim, a.s., proučio dovu, ne samo na svoju djecu nego i na buduće naraštaje. Svaki musliman i idealni otac trebao bi osigurati da njegova žena i djeca budu temeljiti u svom namazu. Postoje različite tehnike kako ostvariti ovaj cilj, što ćete vidjeti na stranicama koje dolaze. Uz prethodnu, dobro je učiti i dovu koja slijedi, pa potrudi se i uči je često.

“Rabbena heb lena min ezvadžina ve zurrijjatina kurrete a’junin vedž’alna lil-muttekine imama.”

“Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”  (Furkan, 74)

Ovo je jedna sveta dova spomenuta u časnom Kur’anu. Allah, dž.š., ubraja učače ove dove među Svoje odabrane i posvećene robove. Drugim riječima, jedna od osobina Allahovih, dž.š., odanih vjernika jeste upravo učenje ove dove. Radost, kako je to spomenuto u ovoj dovi, prema komentaru Hasana Basrija, odnosi se na osjećaj zadovoljstva koji osoba ima kada vidi svoju porodicu daje pokorna Allahu, dž.š. U ovakvo tumačenje bilo bi ispravno uključiti i iskazanu samilost, sigurnost i napredak u kojima uživaju supruga i djeca.

Ova dova otkriva da se odani Allahovi, dž.š., robovi ne ograničavaju samo na vlastite akcije i duhovno napredovanje, već su oni, isto tako, zabrinuti za blagostanje i karakter svojih supruga i djece. U naporu da se ostvari ovaj cilj, čovjek mora neprestano učiti ovu dovu.

Za dio ajeta u kojem se kaže: “I učini da se čestiti (muttekije)na nas ugledaju”, (tj. ljudi koji su svjesni prisustva Allaha, dž.š.), ulema kaže: “Svaki je pojedinac prirodni vođa svoje supruge i djece.” Prema tome, sama bit dove jesu riječi, “Bože! Učini moju suprugu i moju djecu od onih koji su svjesni tvoga prisustva (muttekije).” Jednom kada to oni postanu, ta će osoba po prirodi postati vođa muttekija.

Da zaključimo, dova ne zagovara prisvajanje imametai vodstva, već je cilj dove zamoliti Allaha, dž.š., da od tebe učini čovjeka koga će ljudi slijediti u vjeri i činjenju dobra, i da im |e to od koristi, a kako bi i ti ubirao plodove nagrade. Hazreti Mahul Sami rekao je: “Cilj dove jeste ostvarivanje uzvišenog statusa takvalukakako bi čak i muttekijeimale koristi od našeg djelovanja.”

Za svog ličnog slugu, hazreti Enesa, r.a., Resulullah je molio slijedećim riječima:

“Bože! Uvećaj mu bogatstvo i djecu i blagoslovi mu ono što si mu Ti dao.” (Miškat, tom 2, str.575)

Tako bi svaki otac musliman trebao činiti dovu za svoje sinove i kćeri, za njihovo dobro na oba svijeta. Molite sa žarom i iskreno: “Bože! Učini moju djecu dobrom djecom i dobrim sljedbenicima Tvoje vjere. Podari im Božansko vođenje kako bi slijedili časni sunnet Poslanikov, s.a.v.s., i učini ih istrajnima. Bože! Neka oni budu nosioci širenja vjere Resulullahove, s.a.v.s., po cijelom svijetu. Učini ih iskrenim robovima i podari im nadahnuće da sve upute u Tvoju vjeru. Bože! Učini ih alimima, hafizima, daijama i mubelligima(dostavljačima vjere drugima). Bože! Vodi ih i učini da oni vode druge. Sačuvaj ih od neprilika na ovom i budućem svijetu. Učini da ne ovise ni o kome drugom do o Tebi, o Bože! Učini od njih pobožnu djecu. Amin.”

“Bože! Ukrasi našu djecu sjajem imana. Učini ih da upućuju druge i da sami budu dobro upućeni. Bože! Povećaj moje znanje i znanje moje djece. Uputi ih i sačuvaj od neposlušnosti i prkosa i uvedi ih u Svoju izuzetnu milost. Uistinu si Ti najveći Darivatelj. Bože! Zaštiti moju djecu i mene od prokletog šejtana. Bože! Podari nam izvanredan karakter i sačuvaj nas od svih oblika raskalašenog ponašanja.”

“Bože! Ukrasi moju vjeru i vjeru moje djece; u kojoj je jedino naša sigurnost, popravi svijet u kojem živimo i olakšaj nam odlazak na onaj svijet. Amin.”

Slično ovoj, vi možete učiniti bilo kakvu dovu uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazite. Molite Allaha, dž.š., i budite skrušeni pred Njim, On će uslišati vašu dovu. Tako ćete vi i vaša djeca uživati u zadovoljstvima i ovog i budućeg svijeta.

Dove se primaju u svako vrijeme. Ne postoji određeno vrijeme za njihovo primanje. Ipak, obraćanje Allahu, dž.š., u slijedećim prilikama povećava vjerovatnoću prihvatanja dove.

Prema tome, molite Allaha, dž.š., u slijedećim prilikama:

1.            u kasnom dijelu noći. Allah sam preporučuje Svojima odanim robovima da Ga mole u to doba, jer će On zasigurno prihvatiti njihove dove;

2.             tokom noći uoči džume (noć između četvrtka i petka);

3.            u petak;

4.            u noći lejletul-kadra;

5.            u vrijeme ezana;

6.            u vremenu između ezana i ikameta;

7.            odmah iza riječi: “Hajje alessalah, hajje alel-felah”;

8.            za vrijeme ikameta;

9.            dok putujete na Allahovom putu;

10.        poslije farz-namaza;

11.         dok ste na sedždi;

12.         nakon učenja Kur’ana;

13.         nakon proučenog cijelog Kur’ana;

14.         na dan Arefata (9. zul-hidždže);

15.        u vrijeme iftara tokom časnog mjeseca ramazana;

16.         dok pada kiša;

17.         kada pijete zemzem-vodu;

18.         kada zakukuriče pijetao;

19.         nakon udjeljivanja sadake ili činjenja bilo kojeg drugog dobrog djela.

 

Krajnjom poniznošću molite Allaha, dž.š., u tim prilikama. Ako niste upoznati ni s jednom od dova, pročitajte neku zbirku dova koju možete pronaći.

Neka nas Allah, dž.š., učini privrženima i dobrima našoj djeci i neka učini da stalno molimo za našu djecu. Amin.

 

 

Preuzeto iz knjige: Možeš biti najsretniji otac

Pisac: Muhammed Hanif Abdul-Medžid
 
Izdavač: Libris
 
Broj strana: 262, mehki uvez, cijena 5KM

Narudžbe preko Fb profila Libris Knjižara

Akos.bA
 
 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top