DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Da li je dozvoljeno jesti voće iz zapuštenog (tuđeg) voćnjaka?

Pitanje:

Da li je zabranjeno jesti tuđe voće i u slučaju kad ono neće biti obrano od strane vlasnika, npr. trešnja koja će uskoro da prođe a nije obrana od strane vlasnika ili džanarike po selima koje niko ne obere. Nekad vlasnik živi u stranoj zemlji tako da je skoro pa sigurno da neće brati svoje voće?

Odgovor:

Bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno uzimati/jesti tuđu imovinu. Uzvišeni Allah je rekao: „Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način.“ (El-Bekare, 188) Iz ovog pravila izuzima se ono što ljudi uobičajeno dozvoljavaju jedni drugima, kao kada osoba prolazi pored tuđeg voćnjaka i uzme plod koji je pao na tlo. Prema tome, u konkretnom slučaju treba se ponašati shodno običaju među ljudima, i uzeti onoliko koliko se uobičajeno toleriše i dozvoljava.

Ukoliko vlasnik živi u inostranstvu i rijetko dolazi, potrebno je tražiti njegovu saglasnost u slučaju da se želi ubrati više ili svo voće, a ne samo ono što se uzme s tla u prolazu. Poželjno je da vlasnici voćki, ako nemaju namjeru da beru plodove, dozvole drugima da ih uberu i iskoriste u halal svrhe svjesni riječi Allahova Poslanika, da sve ono što se pojede sa njihovih voćki, njima se upisuje kao sadaka.

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković ,Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

akos.ba

Povezani članci

Back to top button