Islamske teme

Da li je dozvoljeno izdržavanje nezaposlenog supruga od strane zaposlene supruge?

Pitanje:

Es-selamu alejkum. Je li suprotno islamskim propisima da žena izržava muža koji je nezaposlen? Trenutno jedini prihodi koje imamo su oni koje ja zarađujem. Moj muž misli da mu je haram da ga ja izdržavam, iako je, ovdje u Sudanu, veoma velika nezaposlenost. Mi nismo porijeklom iz Sudana ali smo došli ovdje jer sam ja potpisala trogodišnji ugovor u januaru a mi smo se vjenčali u junu. Nadali smo se da će biti pozicija i za mog muža i iako je on neprestano tražio, nije uspio da nađe posao. Posao koji trenutno radim je veliki pomak u karijeri i omogućit će nam da kupimo vlastitu kuću u skorijoj budućnosti. Iako sam ja rado stavila njemu na raspolaganju sva svoja sredstva, on je ipak zabrinut da ne ispunjava svoje obaveze prema meni. Nadam se da mi možete pomoći da ublažimo njegova strahovanja. Da vas Allah nagradi za odgovor. 

Odgovor:

 U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Draga sestro hvala ti na pitanju i iskreno molimo Uzvišenog Allaha da vašem mužu podari kvalitetan posao što skorije. 

Poznata je činjenica da nakom oluje dolazi sunce. Uzvišeni Allah kaže: „Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last!“ (El-Inširah, 5-6) Sa islamskog stanovišta, ženi je dozvoljeno da izržava muža, ukoliko muž usaljed raznoraznih razloga nije u stanju da obezbijedi finansijsku stabilnost porodice.

Odgovorajući na ovo pitanje, dr. Jusuf el-Kardavi kaže: „U suštini, muž je taj koji obezbijeđuje izdržavanje porodice. On je dužan da izržava suprugu i brine se o njenim potrebama, čak ako supruga posjeduje milione. Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: „Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.“ (En-Nisa, 34)

Dakle, suprug je dužan platiti mehr supruzi i finansijski se brinuti o porodici sve dok je to u stanju. Međutim, ako je suprug siromašan i nema načina da izržava svoju suprugu i porodicu tada nema nikakve smetnje da mu ona pripomogne. Ovaj stav zastupa nekolicina islamskih učenjaka koji svoj stav podupiru sljedećim ajetom: „One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu.“ (El-Bekare, 228)

A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA preveo: Mahir Kevrić

Povezani članci

Back to top button