Islamske teme

Da li je dozvoljena upotreba lijekova i sredstava za higijenu koji sadrže alkohol?

KORIŠTENJE PROIZVODA KOJI SADRŽE ALKOHOL

Pitanje: Znam da je pijenje alkoholnih pića haram u islamu. Kakav je propis o upotrebi alkohola u sljedećim kategorijama: utrljavanje na ranu, ko­lonjska voda ili parfem koji sadrži alkohol, pasta za zube koja sadrži alkohol, korištenje sapuna ili bilo kakvog sredstva za čišćenje koje sadrži alkohol?

Odgovor: Dr. Muzammil H. Siddiqi, bivši pred­sjednik ISNA-e, odgovara na ovo pitanje:

„Postoje mnoge vrste alkohola. Ustvari, u poro­dici alkohola ima na stotine članova.Među njima je najpoznatiji etil i taj alkohol se općenito koristi u pićima. Postoje vrste alkohola koje su denaturizirane i koriste se u parfemima i sredstvima za čišćenje. Medicinski alkohol ne sadrži etilni alkohol. Opa­sno ga je za piti i može uzrokovati sljepilo i smrt. Vanjska upotreba takvog alkohola nije zabranjena u islamu.

Prema Kur’anu i sunnetu, haram je piti alkohol i alkoholna pića. Haram je čak i mala količina al­kohola i treba ga izbjegavati. Međutim, pravnici su se razišli kad je u pitanju fizička nečistoća alkohola. Neki ga smatraju nedžisom (nečistim) u smislu da se – ako dotakne tijelo i odjeću – mora saprati. Drugi ga ne smatraju nečistim. Mnogi pravnici dozvolili su upotrebu medicinskog alkohola i parfema koji sadrže alkohol.

Sto se tiče paste za zube ili tečnosti za ispiranje usta koje sadrže alkohol, bolje ih je izbjegavati pošto se stavljaju u usta“.

 

Preuzeto iz knjige:
"Internet fetve – odgovori na ovovremena pitanja"
Izabrao i priredio: Fikret ef. Pašanović
Prijevod sa engleskog: Niđara Pašanović
Izdavač: libris, Sarajevo, 2007. 198 str.
 

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button