Islamske temeU Fokusu

Čednost i čuvanje od nemorala vodi u Džennet!

Jedna od osobina onih koji će postići ono što žele i naslijediti Džennet jeste čednost i čuvanje stidnih mjesta. Uzvišeni Gospodar kaže: „I koji stidna mjesta svoja čuvaju - osim od žena svojih ili onih kje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju.“ (El-Muminun, 5-7)

Čednost je jedna od temeljnih principa islamskog ahlaka. Kao i sve spomenute odlike u citiranim ajetima, podjednako obavezuje i muškarce i žene. Uređenost i organiziranost privatnog života, unutar granica Kur’ana i Sunneta, u mnogim poljima je ostavljena na volju pojedinca. Međutim propisi koji se odnose na brak i porodični život, određeni su direkto Časnim Kur’anom.

To je jasan pokazatelj koliko islam insistira na moralu i čednosti. Taj princip se naravno oduvijek odražavao na karakter i ahlak muslimana. Porodica je ono što određuje karakter muslimana i gradi njegovu svijest o moralu i čednosti. U Časnom Kur’anu jasno je određeno da svaki pojedinac, bio muškarac ili žena svoje intimne potrebe zadovoljava samo sa svojim bračnim drugom. Dio ajeta u kojem stoji: „…one koje su u posjedu njihovu“ – odnosi se na robinje, što je bilo prisutno u prošlim vremenima. Uz ispunjavanje određenih uslova islam je dozvoljavao približavanje robinjama. (Kurtubi,XIII,113).

Uzvišeni Allah prekorava one koji stupaju u vanbračne veze opisujući ih kao one koji su nepravedni i koji prelaze granice,te propisuje sankcije za takav djela. Ova moralna odlika je danas posebno važna za naše društvo i na njoj trebamo insistirati, o njoj govoriti i prezentovati je u javnosti, jer nemoral koji nam se uvozi sa raznih strana, sve više zahvata omladinu gurajući je u ponor lošeg i neurednog života. Sve to sa sobom vuče raznorazne posljedice u zdravstvenom, higijenskom, materijalnom i svakom drugom smislu. Zbog toga je ova tema danas itekako važna. Da Allah, dž.š., sve nas i naše porodice sačuva ovogo zla i učvrsti nas na pravom putu, a da popravi prijestupnike i one koji su zaglavili u ponoru ovog poroka, amin!

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button