Biseri mudrosti

Budi na pravoj strani pa makar i sam

Za vrijeme Sulejmana a.s. neprijateljska vojska je katapultom pogodila džamiju koja se zapalila. Mještani potrčaše s kofama punim vode da gase vatru a jedan mrav iz Sulejmanove vojske, koji se tu zadesio, potrča da gasi vatrom zahvaćenu džamiju, hvatajući kapljice vode što je ispadala iz punih kofa onih koji su trčali i žurno gasili vatru! Drugi mu se mravi nasmijaše pitajući ga, kakve koristi imaju te njegove trunke vode kad je vatra tako razbuktala a on odgovori: “Nije to bitno! Neka Allah i Njegovi meleki i neka vjernici vide na čijoj sam ja strani!”

“Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti.” At-Tawbah, 105 

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button