Duhovnost

Budi iskren u vjeri i biće ti dovoljno malo djela

Očisti svoje vjerovanje od svega onoga što bi ga moglo oslabiti od nefsanskih prohtjeva i želja ili učini čistim i iskrenim svoje djela pokornosti tako što ćeš udaljiti od sebe sve ono što bi te moglo dovesti do pretvaranja u njima!

Poslanik, a.s., je rekao: „Budi iskren u vjeri i bit će ti dovoljno i malo djela!“ (El-Džamiu’s-Sagir, 298)

Allahu, dž.š., čini ibadet samo da bi se pokorio Njegovim naredbama, jer je On dostojan robovanja, a ne iz razloga da budeš siguran i da te sačuva od dunjalučkih nesreća i nedaća. Uz iskrenost će ti biti dovoljno i malo djela, jer djelo, kada se duša oslobodi prohtjeca i strasti nefsa, te se njegovi organi uposle ibadetom bez uticaja nefsa, biva iskreno i tada postaje primljeno. A kolika je samo razlika između malog djela, ali koje je primljeno kod Allaha, i velikog djela koje je odbijeno.

Neki pobožnjaci su govorili: „Nemoj se brinuti da povećaš svoja djela pokornosti, nego se brini da povećaš iskrenost u njima.“

Od Gazalija se prenosi da je rekao: „I najmanji vid pokornosti u kojem nema pretvaranja, licemjerstva, a koje je istodobno popraćeno iskrenošću, kod Uzvišenog Allaha ima beskonačnu vrijednost. A najveće djelo pokornosti uz licemjerstvo i umišljenost kod Allaha nema nikakve vrijednosti, osim ako ga Allah ne obaspe Svojom dobrotom i milošću.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button