Islamske temeU Fokusu

Allah neće ostaviti iskrene vjernike, a da ih neće počastiti obećanom pobjedom

Logika vjerovanja ili akide govori nam da će vjera trijumfirati među ljudima nakon što trijumfira u dušama svojih vlasnika. Ovo je činjenica koju nosioci uzvišenih principa moraju znati.

Piše: šejh Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako se desi da osoba balansira i vaga između svoje vjere i svoje duše, pa prevlada njegovo ja, ili između svoje vjere i svog bogatstva, pa prevlada njegovo bogatstvo, ili između svog uvjerenja i ličnih zadovoljstava, pa prevladaju njegova lična zadovoljstva, onda to znači da je vjera njenom nosiocu bezvrjednija od svega što posjeduje ili želi. Prodat će je za prvu ponuđenu cijenu i napustit će je pri prvom okršaju i udarcu.

Međutim, ako je vjera najvrjednije što čovjek posjeduje, ako je spreman za nju žrtvovati imetak i život, i ako je zbog vjere spreman žrtvovati svoju udobnost, opijenost užicima i blagostanje u kojem živi, onda je on iskren u svom vjerovanju i uvjerenju, uspio je u svom iskušenju i izvojevao je pobjedu i ostvario dobrobit za sebe i svoju vjeru.

”Zakasnio sam sačuvati život i nisam našao za sebe bolji i vrjedniji život od toga da idem naprijed.”

Ovaj divni smisao je ono što je ispunilo duše prvih muslimana prije Hidžre. I kada su sa cijelim svijetom ušli u ”bitku Kur’ana”, gubici su počeli da ih snalaze jedan po jedan. Strahovali su za sebe i svoje porodice nekih deset godina, a njihovi domovi i bogatstvo u Mekki bili su zadnje čemu su pridavali pažnju.

Nisu napustili i ostavili ni trunke svoje vjere, niti su prihvatali poniženje za svoju vjeru, niti su i jednog trenutka naginjali nevjerničkom taboru koji im se suprotstavlja, do te mjere da su mnogobošci shvatili da će prije Sunce napustiti svoju putanju nego što će muslimani napustiti svoju vjeru i vratiti se u nevjerstvo.

Ova istina – pobjeda vjerovanja u dušama njenih nosioca – upotpunjena je još jednom istinom, a to je da dobre ljude, iskrene vjernike, ako im izostane podrška ljudi na zemlji nakon što su uložili svu svoju energiju, nebeske sile neće iznevjeriti u njihovoj svetoj borbi.

To je tajna izazova upućenog ljudima u Allahovim riječima: ”Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.” (Et-Tevba, 40.) Da, Allah neće ostaviti iskrene vjernike, a da ih neće počastiti obećanom pobjedom.

Međutim, Vrhovna Odredba ima metod i način na ”tržištu” pobjede koji se uzdiže iznad nivoa ljudskih umova. Naprimjer, šta kažete za slučaj koji izgleda kao poraz i bijeg, a čija je suština pomoć, podrška i veličanstvena pobjeda? Naime, Hidžra je, kako se to površnim ljudima činilo, bila loš završetak dugog džihada u Mekki, ali je Uzvišeni Allah učinio ovaj tužni završetak prekretnicom u čitavoj historiji islamskog poziva i početkom odlučujuće pobjede, slave i nadmoći muslimana.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button