Vijesti iz zemlje

Alihodžić: Halal tržište najbrže je rastuće tržište na svijetu

Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH je ustanova Islamske zajednice u BiH, osnovana 2006. godine, čija je djelatnost halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukacija, savjetovanje i promocija halala

Halal hrana je svjetski brend i trend. Bosna i Hercegovina je lider u oblasti halala na području Jugoistočne Evrope, a halal certificiranje postaje sinonim za zdravu i dodatno provjerenu hranu i proizvode.

Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH je ustanova Islamske zajednice u BiH, osnovana 2006. godine, čija je djelatnost halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukacija, savjetovanje i promocija halala.

Direktor Agencije Damir Alihodžić kaže da je od institucionalnog ustrojstva halal certificiranja u BiH, a kasnije i na području drugih država u regiji, halal industrija u stalnom porastu.

“Broj kompanija koje se opredjeljuju za implementaciju zahtjeva halala sve je veći. Raste broj halal certificiranih proizvoda i usluga, a halal certificiranje pored svog osnovnog značenja postaje sinonim za zdravu i dodatno provjerenu hranu i proizvode”, kazao je Alihodžić.

Potražnja za halal (dopušteno, dozvoljeno) hranom, dodaje on, raste ne samo u državama sa većinskim muslimanskim stanovništvom, nego i širom svijeta. Sve veći broj konzumenata raznih konfesija prepoznaje kvalitet i zdravstvene prednosti halal hrane, pa se opravdano kaže da je halal tržište, najbrže rastuće tržište na svijetu.

Osiguranje halal statusa proizvoda i usluga podrazumijeva i edukaciju proizvođača, certifikacijske provjere, postcertifikacijske kontrole i laboratorijske analize. Sve se provodi pod nadzorom auditora Agencije za certificiranje halal kvalitete, odnosno stručnjaka iz oblasti islamskih nauka, prehrambene tehnologije, veterinarstva, agronomije, farmacije, medicine, ekonomije, i dr.

Pouzdanost halal statusa proizvoda dodatno se provjerava laboratorijskim analizama sirovina i gotovih proizvoda koje se obavljaju u saradnji sa ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama.

– Bosanskohercegovački Halal standard ne dozvoljava ni sirovine koje su genetski modificirane (GMO), kao ni aditive koji u sebi sadrže nedozvoljene sastojke, naglasio je Alihodžić.

Proces halal certificiranja je strog, a kriteriji su jednaki za sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu, obim i vrstu proizvodnje. U kompanijama koje imaju iskusan kadar proces implementacije zahtjeva Halal standarda traje najmanje mjesec dana.

– Halal zahtijeva sljedivost proizvoda od njive/farme pa do stola. U svim fazama moraju se ispuniti zahtjevi kako bi krajnji proizvod bio halal – pojašnjava.

U proteklom periodu, na godišnjem nivou u prosjeku od 17 do 20 novih kompanija uspješno je okončavalo procese halal certificiranja. Ovaj prosjek u skladu je sa međunarodnim prosjekom koji se bave uspješnoću poslovanja. Evidentno je, ustvrdio je Alihodžić, da na broj novih halal certificiranih kompanija nije imala uticaj niti ekonomska kriza, a ni pandemija Covid-19.

Prema dosadašnjem našem iskustvu, dodaje, kompanije se opredjeljuju za implementaciju zahtjeva halal standarda kako bi potvrdile (halal) status svojih proizvoda, ispunile zahtjeve potrošača, ali i radi plasmana proizvoda na strana tržišta i konkurentne prednosti.

Zainteresiranost za halal proizvodima i certificiranju pokazuje i odziv kompanija koje su uzele učešće na nedavno održanom sajmu „Halal Fair“ u Sarajevu. To je najveći sajam halal industrije u regionu jugoistočne Evrope.

Po riječima Alihodžića, sajam je jedinstvena prilika za povezivanje predstavnika iz svih dijelova lanca halal industrije, uključujući privatne kompanije, distributere, ustanove i institucije, certifikacijska tijela, vladine zvaničnike i druge predstavnike halal tržišta.

Riječ „halal“ potiče iz arapskog jezika i znači dopušteno, dozvoljeno. Halal hrana je hrana čiji su kriteriji propisani učenjem islama, odnosno Kur’anom i sunnetom. Propisi halal hrane su vrlo striktni i ne dozvoljavaju sastojke porijeklom od određenih životinja, kao što su svaštojedi, grabljivci, predatori, lešinari i sl. Osim što svi sastojci u hrani i piću moraju biti halal, hrana i piće moraju biti higijenski i zdravstveno ispravni za konzumaciju.(stav.ba)

akos.ba

 

Povezani članci