Kultura i obrazovanje

AKOS organizovao seminar o liderskim sposobnostima upravljanja grupom

U prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje, jučer 24. aprila 2016. godine, održan je edukativni seminar „Liderske sposobnosti“.

Seminar je organizovan od strane Asocijacije za kulturu obrazovanje i sport – AKOS, u suradnji sa njenom sarajevskom članicom udruženjem „Svitanje“. Programu je prisustvovalo 42 kandidata, sedam iz Živinica, članovi udruženja Izvor-Selsebil, također članice AKOS-a, te 35 iz Sarajeva.

Ovaj jednodnevni seminar je obuhvatao problematiku uspješnog upravljanja grupom, te ponudio mnogo zanimljivih rješenja u tom smislu. Učesnici su imali priliku da pored teoretskog dijela programa, učestvuju i u radionicama gdje su dijelili sopstvena iskustva sa ostalima i na taj način dodatno obogatili programski sadržaj. Neke od liderskih osobina su urođene, dok ih većinu stiče sama jedinka uz kvalitetan i uporan rad, samo je jedan od zaključaka radnih grupa. Ovaj seminar je imao za cilj upravo to, da pokaže da je liderske osobine moguće usvojiti i da motiviše sve prisutne da krenu tim putem.

Seminar je, pored pomenutog, trebao da dodatno edukuje članove AKOS-a koji su uključeni u neki od sektora djelovanja, što će omogućiti bolji i uspješniji rad same Asocijacije.

AKOS već 18 godina uspješno realizuje projekte iz raznih oblasti, što je učinilo da njegovi članovi imaju dovoljno prakse da sami prenesu svoja iskustva mlađm kolegama. Na taj način, izgrađujujući same pojedince, izgrađujemo bolju i kvalitetniju Asocijaciju, što će u budućnosti biti jedan od uslova za napredak samoga društva u kojem živimo.

 Akos.ba

Povezani članci

Back to top button