Kultura i obrazovanjeU Fokusu

Akos.ba na Sjeničkoj konferenciji u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Proteklog vikenda u Sjenici je održan Međunarodni naučni skup “Društveno politički, pravni i historijski značaj Sjeničke konferencije”.

Konferencija je privukla veliko interesovanje, a o tome govore i mnogobrojni radovi koji su se odazvali konkursu koji je dva mjeseca prije održavanja ovog skupa raspisalo Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka.

Radni dio konferencije otvoren je u subotu, a u jutarnoj sesiji prezentirani su sljedeći radovi:

“Sandžak između Prizrenske lige i Sjeničke konferencije 1879. – 1917.” Autora prof. dr. Redžepa Škrijelja.

U nastavku su prezentirani radovi prof.dr. Azema Kožara “Uticaj aneksije BiH i Prvog balkanskog rata na historijsku sudbinu Bošnjaka, BiH i Sandžaka u toku i nakon Prvog svjetskog rata”, Vasvije Gusinjac “Sjenička konferencija, Bošnjaci i stvaranje Jugoslavije”, Dr. Esada Rahića “Sandžak od 1878. do 1918. godine” , te rad prof. dr. Šefketa Krcića “Neznani” – znani junak Sulejman Balić i Sjenička konferencija 1917. – 2017. “.

Nakon pauze nastavljena su veoma iscrpna izlaganja dr. Nadira Dacića sa temom “Prisustvo Austro-Ugarske u Novopazarskom Sandžaku u periodu od 1879. do 1908. godine”, te dr. Esada Džudže koji je u svom radu pod nazivom “Sjenička konferencija 1917. – 2017 stoljeće nakon: Zaokruživanje cjelokupne nastave na bosanskom jeziku” uspio da napravi pregled historije Bošnjaka iz Sandžaka, te da na taj način istakne postignute ciljeve koji su se nametali kao imperativ još od vremena Sjeniče konferencije pa sve do danas.

Vrijedi također istaći i radove Avdije Avdića “Bošnjaci su uspjeli očuvati svoju državu, svoj ponos i svoje dostojanstvo”, kao i radove dr. Hivze Gološa “Konferencija bivših čifluk-sahibija u Novom Pazaru 1932. godine, te Mr. Nesipa Pepića “Izvještaj o Sjeničkoj konferenciji u osmanskim dokumentima” sa kojim je i završen drugi dan radnog dijela Sjeničke konferncije.

Trećeg dana ove konferencije prezentirani su radovi prof dr Izeta Šabovića “Sjenička konferencija 1917. – historijski kontekst 100 godina poslije”, dr. Mensura Zukorlića “Uloga bošnjačke uleme u pripremi i toku Sjeničke konferencije, Mirsada Nukovića “Regionalizacija Evrope”, dr. Rizvana Halilovića “Sandžak od okupacije do prekogranične euroregije”, Muhedina Fijuljanina “Narodi i teritorije i njihovo pravo na samoopredjeljenja”. Na samom kraju ove konferencije svoj rad je prezentovao i doc. dr. Sead Šemsović pod nazivom “Kultura i društveno-političke prilike Bošnjaka na početku Prvog svjetskog rata” u kojem je iscrpno tretirao sve probleme sa kojima se susreću Bošnjaci u ovom periodu.

Važno je istaći da je tokom čitavog toka ove trodnevne konferencije na sesijama prisustvovao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin, koji je na kraju i zaključio ovu veoma značajnu konferenciju.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Povezani članci

Provjerite također
Close