Islamske teme

Ako vam je srce ukradeno i ostale stvari će nedostajati

Imam Ibn Kajjim je kazao:

Uzvišeni Allah je odredio stvari koje niko ne može odbiti ili učiniti suprotno Njemu.

(1) Kada neko od ljudi zavoli nekoga više od Allaha, On će ga time i kazniti

(2) Kad se čovjek boji nekoga više od Allaha, onda će On dati onome koga se boji vlast nad njim.

(3)  Ko se okupira nečim drugim osim Allaha, Allah mu neće dati u tome dobra,

(4) Kada dadne prednost nečemu umjesto Allahu izazivajući Njegovu srdžbu,  Allah mu u tome neće dati bereket

(5) A ako bude želio steći zadovoljstvo nekog na uštrb Allaha, Allah će učiniti da se i taj rasrdi na njega, i to je neminovnost.

(iz njegove knjige elVabil es-sajjib)

Jesu vam se opet zatvorila vrata pred nosom?
Čini li vam se da je cilj ugodnog i zadovoljnog života dalji nego ikada ranije?
Ako je tako, postavite sebi sljedeće pitanje:
Na šta su usmjereni moji interesi, ambicije i vezanosti u životu?
Ako su okrenuti prema ljudima, onda ste pronašli problem.

Napisao: Ali Hammuda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button