Kolumne i intervjuiU Fokusu

Admir Muratović za Akos.ba: Razvijajmo kod najmlađih ljubav prema knjizi

Drevna mudrost kaže da su knjige najtiši i najstalniji prijatelji, najprihvatljiviji i najmudriji savjetnici i najstrpljivi učitelji. Čitanje je višestruko korisna i vrijedna aktivnost, a knjige su fenomen koji je zaokupljao ljudski rod kroz vrijeme. Jedna od ustanova koja pruža okrilje ljubiteljima pisane riječi jeste i Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. O historiji ove ustanove, njenim ciljevima, nadležnostima ali i općenito o knjigama smo razgovarali sa direktorom Biblioteke.

Razgovarala: Rabija Arifović/Akos.ba

Admir Muratović je svršenik Behram-begove medrese u Tuzli. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za orijentalnu filologiju. Zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike je stekao 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Prevodilac je brojnih radova i knjiga s turskog i arapskog jezika, te je saradnik za turski i arapski jezik pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Radio je kao profesor arapskog jezika u Behram-begovoj medresi u Tuzli, a na poziciji direktora Specijalne biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli se nalazi od 2017. godine.

Direktor Admir Muratović je ovim putem poslao lijepu poruku, da je knjiga ta koja se ne može ničim nadomjestiti, i da je samo znanje koje se iz nje dobija sistematizirano, objektivno, argumentirano, djelotvorno i dugotrajno. Također, pozvao je sve građane da posjete ali i da se učlane u ovu Ustanovu.

Akos.ba: Nalazite se na čelu Specijalne biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli. Možete li nas upoznati sa historijatom ove ustanove? Kada je počela sa radom, te sa kojim ciljem je postojala kroz vrijeme?

Admir Muratović: Javna ustanova Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli namijenjena je obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih i naučnih potreba građana iz oblasti islamistike, kulturne tradicije građana Bosne i Hercegovine i ostalih naučnih disciplina. Biblioteka je počela s radom 3. juna 1993. godine kada je djelovala u sklopu Medžlisa IZ Tuzla. Nakon izvjesnog vremena, Biblioteka je postala samostalna institucija. Osnivači su joj Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Skupština Tuzlanskog kantona. Osnivanje Biblioteke rezultat je dugogodišnje želje grupe entuzijasta iz našega grada da se od fonda knjiga i arhivske građe koji je naslijeđen od Behram-begove medrese i drugih islamskih institucija koje su ranije postojale u Tuzli, a koji se nalazio u posjedu Odbora Islamske zajednice Tuzla, formira biblioteka (prvobitno je bilo zamišljeno da to bude islamska biblioteka). Mnogo je ljudi koji su zaslužni za osnivanje Biblioteke. Da ne bismo nekoga izostavili, ovom prilikom spomenut ćemo samo one koji su činili inicijativnu grupu koja je 30. januara 1992. godine održala i svoj prvi sastanak: Hasan ef. Spahić, predsjednik Odbora Islamske vjerske zajednice Tuzla, Besim ef. Čanić, sekretar i zamjenik muftije tuzlanskog, profesor Ahmet Mešić, profesor Enver Mulahalilović, prof. dr. Ahmed Kasumović, Enisa Žunić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Tuzla i Mirsada Suljić, službenica Islamske vjerske zajednice Tuzla.

Akos.ba: Koje djelatnosti obavlja Specijalna biblioteka „Behram-beg“? Sa kakavim bibliotečkim fondom i prostorom danas raspolaže?

Admir Muratović: Esencijalne djelatnosti Biblioteke su: utvrđivanje potreba, prikupljanje, stručno obrađivanje, čuvanje i obnavljanje bibliotečke građe, osiguravnje efikasnog korištenja bibliotečke građe i pružanje pomoći pri izboru i korištenju ove građe i druge djelatnosti definisane njenim Pravilima. Kao što stoji i u njenom nazivu, Biblioteka ima posebne namjene; svojom orijentalnom zbirkom koristi posebnim kategorijama korisnika  ̶  onima koji znaju iščitavati i koristiti se takvom literaturom, doprinoseći time razvoju Islamske zajednice i društva u kojem žive, općenito. S druge strane, Biblioteka je i javnog karaktera; apsolutno je otvorena za svo građanstvo koje je može koristiti u punom kapacitetu u okviru definisanih uslova i pravila. Od 2005. godine Biblioteka prelazi u novu zgradu gdje i sada djeluje, na adresi Solni trg, broj 6. Pored osnovne prostorije namijenjene za obradu, odnosno iznajmljivanje knjiga našim građanima, u Biblioteci se nalazi i nekoliko prostorija u kojima su pohranjene knjige, te čitaonica snabdjevena internet mrežom, koju članovi Biblioteke mogu svakodnevno koristiti, poštujući predviđena pravila, bez dodatne novčane nadoknade. Rekli bismo da Biblioteka trenutno ima optimalne uslove za rad. Knjižni fond Biblioteke broji oko 19000 knjiga, s tendencijom rapidnog rasta. Ono što biblioteku ”Behram-beg” čini posebnom u odnosu na ostale biblioteke u našem gradu jeste veliki broj knjiga na orijentalnim jezicima: osmanskom, turskom, arapskom i perzijskom. Među njima je i 78 rukopisa koji čine posebno bogatstvo Biblioteke; neki od njih su stari oko 400 godina.

Akos.ba: Možete li nam predstaviti najznačajnije aktivnosti Biblioteke u posljednjem periodu?

Admir Muratović: Nastojeći da povećamo broj korisnika sadržaja Biblioteke, u posljednje vrijeme smo intenzivno radili na njenoj promociji. Izradili smo nove, savremene članske karte, reklamne materijale: plakate, afiše te različite materijale s logoom Biblioteke. Obišli smo u veliki broj osnovnih i srednji škola u našem gradu, te neke fakultete, pozivajući učenike i studente da dođu u Biblioteku i da se na licu mjesta uvjere šta ona nudi. Biblioteku smo promovirali i u Medresi, odnosno Medžlisu IZ Tuzla. O Biblioteci smo građanstvo informisali i putem medija s kojima smo razvili dobru saradnju. Ova naša kampanja je vrlo brzo počela pokazivati rezultate; u posljednjih nekoliko mjeseci nekoliko stotina učenika je, zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima, vjeroučiteljima i imamima, organizirano posjetilo Biblioteku te su se na taj način direktno upoznali s našim aktivnostima, sadržajima i uslugama. Svi ti učenici i studenti su postali i naši članovi jer je Biblioteka pripremila velike pogodnosti za neke kategorije svojih korisnika; tako je za učenike i studente obezbijedila besplatno korištenje svih njenih sadržaja i usluga u prvoj godini učlanjenja. Biblioteka je planski radila na nabavci što većeg broja lektira, prema prethodno urađenoj analizi, tako da trenutno možemo gotovo u potpunosti udovoljiti potrebama učenika i u ovom kontekstu. Osim ovoga, Biblioteka je u posljednje vrijeme bila organizator ili suorganizator nekoliko kulturno-edukatvnih programa u našem gradu: promocija knjiga, tribina, dječijih programa, snimanje TV reportaža i priloga, i slično.

Akos.ba: Koliko građani, a prvenstveno mladi ljudi posjećuju Biblioteku? Ima li eventualno prostora za aktivnosti koje bi dodatno privukle čitaoce u prostorije ove Biblioteke?

Admir Muratović: Naše intencije su da što veći broj građana koristi Biblioteku. Ranijim brojem posjeta ne možemo biti zadovoljni. Međutim, kako smo već istakli, kroz različite aktivnosti koje smo poduzeli u svrhu promovisanja Biblioteke, broj korisnika se počeo povećavati. Mi se nećemo ni na tome zadržati. Jačat ćemo odnose s našim školama, mektebima, fakultetima ili sa našim građanima, općenito. Bogatit ćemo naše knjižne i druge fondove nastojeći još više i kvalitetnije udovoljiti potrebama naših građana.

Akos.ba: Kakav je položaj knjige u bosanskohercegovačkom društvu danas? Da li smo se udaljili od „čovjekovog najboljeg prijatelja“?

Admir Muratović: Živimo u vremenu u kojem se, nažalost, veoma malo čita. Iako se čita, onda se to čini iz nečega drugog (mobiteli, laptopi, i sl.), a ne iz knjiga. Međutim, knjiga je ta koja se ne može ničim nadomjestiti. Samo znanje koje se iz nje dobija je sistematizirano, objektivno, argumentirano, djelotvorno i dugotrajno. Knjiga uistinu jeste čovjekov prijatelj; tihi, ali trajni. Udovoljava mnogim njegovim potrebama, pruža mu veliku korist i zadovoljstvo a da zauzvrat od njega ne traži ništa. Knjiga je uz svog čitaoca (uz svog prijatelja) u svakoj situaciji, ne postavlja apsolutno nikakve uslove, i vjerna mu je do kraja, nikada ga ne napušta. Težak zadatak i odgovornost je na bibliotekama, školama i drugim sličnim institucijama; mora se uložiti veliki trud, manifestirati ogromna želja, a uz to biti poosebno kretaivan u pokušaju razvijanja čitalačke kulture i navika kod naših građana, posebno mlađih. U vezi s ovim Biblioteka je protekle godine ustanovila priznanje za najaktivnijeg čitaoca  ̶  Čitalac godine i dodijelila ga svom najvrednijem čitaocu za 2017. godinu. Nastojeći time popularizirati sebe kao instituciju, ali i pisanu riječ općenito, Biblioteka će nastaviti s ovom aktivnošću i u narednim godinama.

Akos.ba: Kakva je vizija Biblioteke za predstojeći period? I na koji način građani mogu postati članovi Specijalne biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli?

Admir Muratović: U narednom periodu nastojat ćemo dodatno obogatiti knjižni fond Biblioteke. S ovim u vezi svakako moram spomenuti činjenicu da je dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, odlučio svu svoju kućnu biblioteku, koja broji između 5 i 6 hiljada knjiga a uz to i veliki broj novina i časopisa, uvakufiti za potrebe korisnika naše biblioteke. Nama je velika čast da je jedan takav alim, veliki poštivalac i ljubitelj knjige i nauke općenito, odlučio da svoju biblioteku daruje upravo nama. Molim Svevišnjeg da Profesoru podari zdravlje i da ga nagradi za ovaj njegov čin na oba svijeta! S druge strane, pred nama je veliki posao i odgovrnost; moramo se maksimalno organizirati da obezbijedimo prostor, police i sve ostale uslove kako bi se profesorove knjige obradile, prije svega, a zatim i kvalitetno pohranile te stavile na korištenje našim građanima. S ovom aktivnošću se već i započelo. U Biblioteku je dovezeno oko 1500 profesorovih knjiga; intenzivno se radi na njihovoj obradi i pohranjivanju, a u nastupajućem periodu bit će organiziran i parcijalni dovoz i ostalih knjiga iz bogate biblioteke ovog vrsnog alima. Sa ovim knjiga dobrano će se obogatiti knjižni fond Biblioteke, čime ćemo biti u stanju pružati još kvalitetnije i potpunije usluge našim građanima. Osim toga Biblioteka planira i u narednom periodu redovno održavati manifestacije edukativno-kulturnog karaktera kako bi doprinijela podizanju obrazovanja i kulture naših građana na više nivoe. Članom Biblioteke može postati svaki naš građanin i to u veoma povoljnim uslovima. Upis se može obaviti u pozajmnom odjeljenju Biblioteke svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom upisa u Biblioteku potrebno je službenom osoblju Biblioteke predočiti ličnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokument, a za djecu dokument roditelja ili staratelja. Nakon upisa korisniku Biblioteke izdaje se članska karta koja vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja. Godišnja članarina za korištenje usluga Biblioteke:

  • Radnici (zaposlene osobe): 10 KM
  • Penzioneri: 7 KM
  • Učenici i studenti: 5 KM
  • Porodični paket: 15 KM

Učenici i studenti (svih škola i svih fakulteta), imaju besplatno učlanjenje i besplatno korištenje Biblioteke u prvoj godini. Korsnici Biblioteke mogu rezervisati ili naručiti knjigu telefonom odnosno e-mailom (035/277-340, bibliotekar@behrambeg.ba).

Akos.ba: I za kraj, imate li poruku za čitaoce portala Akos.ba?

Admir Muratović: Nemojmo dozvoliti sebi da svoj život učinimo siromašnim, manjkavim, ograničenim, monotonim. A takvim ćemo ga učiniti ne čitajući. Nemojmo dozvoliti da se naše čitanje svede samo na sadržaje na mobitelima, laptopima, televizorima i slično. Razvijajmo kod svojih najmlađih ljubav prema knjizi, kulturu i naviku čitanja. Pokušajmo im objasniti da je knjiga nezamjenjiv izvor informacija, mudrosti, izvorište ideja, vodilje kroz život. Učinimo knjigom svoj život dostojnim ljudskoj vrsti, shodno izreci ”Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda”.

 Akos.ba

Povezani članci

Back to top button