Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Odlike daije (onaj koji poziva u islam) 1. dio

Odlike daije (onaj koji poziva u islam) 1. dio

 Sposoban daija je odgovoran, primjećuje opasnosti koje vrebaju njegovu vjeru, ummet i svijet općenito. Na tom putu se osposobljava i trudi da stekne karakteristike koje se smatraju osnovom da've (islamske misije). Spomenut ću nekoliko, po meni, najbitnijih karakteristika s napomenom da one ne izlaze iz okvira ljudskih mogućnosti.

Neophodno je da daija posjeduje:

1) Duboko, svjesno i zrelo uvjerenje u da'vu na čijem širenju radi.

2) Da poznaje temeljne postulate ideje i njene opće ciljeve. Mora posjedovati odlučnost i upornost u upoznavanju i kompletiranju svih pojedinosti neophodnih za njegovu misiju i onih dodatnih za koje nije imao priliku da ih priskrbi. Radit će na tome shodno svojim mogućnostima.

3) Da lično primjenjuje ono u šta poziva i da njegovo ponašanje i privatni život ne budu u suprotnosti sa njegovim riječima.

4) Konstantno uvježbavanje uspješnih načina da've. Primjena najmodernijih, njemu dostupnih, sredstava u upotrebi modernog društva. Primjena pravila društvene psihologije, te korištenje iskustvima naših neprijatelja poput kršćanskih misionara, komunista i kolonijalista.

5) Zrela svijest o vremenu i sredini u kojoj živi, te mogućnost usklađivanja svijesti i načela da've.

6) Da posjeduje visok islamski moral oličen u strpljivosti, iskrenosti, zadovoljstvu, hrabrosti, poduzetnosti, odvažnosti, ustrajnosti i indiferentnosti prema iskorištavanju položaja.

7) Da bude u slozi i dogovoru sa drugim daijama. Da zajednički i koordinirano rade na planiraju da've i tako se međusobno upotpunjavaju. Neophodno je da se svaki poduhvat na polju poziva u Islam planira sa najvećom preciznošću, dosljednošću i povjerenjem.

Ovo su najbitnije odlike koje mora posjedovati daija da bi mogao uspješno dostaviti svoju misiju. Pored ovih postoje i druge odlike koje nismo u mogućnosti obuhvatiti ovim kratkim djelom. Proučit ćemo svaku od nabrojanih karakteristika ponaosob kako bi jasnije predstavili šta se pod njima podrazumijeva. Jasna predstava ovih odlika na kojima počiva da'va jeste srž u liječenju sramne nemarnosti prisutne u današnjem ummetu. Želja nam je da nam put postane jasniji ne bi li poradili na otklanjanju nemarnosti. Siguran sam da samo pisanje o problemu nije dovoljno da eliminiše nedosljednost i neodgovornost. U ovo sam sasvim siguran, ali pišem da bih se opravdao pred Allahom i sa sebe skinuo odgovornost i zato što je načinu naše da've i predstavljanja naših načela potreban temeljit pretres i generalna revizija.

Vjerni i čestiti daije, iako malobrojni, postoje. Međutim, nisu u stanju da primjene, za njihovu sredinu i promjenjljivo društvo, podesne metode. Naše društvo mijenja svoj izgled brže nego što bi to ilustrovao bilo koji umjetnik. Uspješnu da'vu će provesti daije sposobni da se prilagode promjenama društva i svoje metode prilagode prema problemima sa kojim se suočava sredina i društvo u kome žive.

Poziv Allahu nije odgovornost koju daija skine sa svog vrata niti breme kojeg se može osloboditi zbacivši ga s leđa. Da'va je emanet koji se mora dosljedno i na odgovarajući način sprovesti, u protivnom je emanet neizvršen. Daija je dužan da posjeduje gore navedene karakteristike, a posebno da vodi računa o upoznavanju uspješnih metoda da've koje joj osiguravaju pobjedu.

Neoprostivo je da se muslimani zadovolje stanjem u kome se nalaze i da se zavaravaju da su se sitnim i beznačajnim trudom ili ustupkom iskupili zalaganja za veliku obavezu. Naša spoznaja potrebe za pouzdanim daijama mora biti podsticaj za rad, i nikako nas ne smije obeshrabriti. Dužni smo da sa svog puta uklonimo beznadežnost, jer beznađu nema mjesta kod vjernika ma koliko život izgledao mračan a put zakrčen nataloženim tminama.

Ova studija mora čovjeku da otkrije opaku bolest koja se nastanila u njegovom tijelu i da je što prije izliječi i zamijeni optimizmom i nadom. Ove odlike se međusobno prožimaju i skoro je nemoguće ih izučavati svaku ponaosob, svaka od njih je usko vezana za drugu.

U narednom periodu donosimo vam tekstove o ovih sedam odlika pozivača u islma:

PRVA ODLIKA – IMAN (VJEROVANJE) DRUGA ODLIKA – SPOZNAJA l ZNANJE TREĆA ODLIKA – USKLAĐIVANJE ZNANJA SA PRAKSOM – PRAKTIKOVANJE NAUČENOG ČETVRTA ODLIKA: KONSTANTNA VJEŽBA l KORIŠTENJE TUĐIH ISKUSTAVA PETA ODLIKA: OSJEĆAJ ZA VRIJEME I PROSTOR ŠESTA ODLIKA: DAIJA SE MORA OKITITI PLEMENITIM ISLAMSKIM MORALNIM OSOBINAMA SEDMA ODLIKA – DOGOVOR MEĐU DAIJAMA I KOORDINIRANO PLANIRANJE SVAKOG POTEZA VEZANOG ZA DA'VU   Odlomak iz knjige: “ODLIKE USPJŠMOG DAIJI (ISLAMSKOG AKTIVISTI)” Naslov originala: Min šifati daije Autor: Muhammed Es-Sibbag Prijevod: hfz. mr. Senaid Zajimović i Mevlida Zajimović Nastavit će se, ako Bog da. akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top