Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Kolumne i intervjui > Zehrudin Hadžić otvoreno o politici u Jajcu, obrazovanju, vjerskom životu i vakufskoj imovini

Zehrudin Hadžić otvoreno o politici u Jajcu, obrazovanju, vjerskom životu i vakufskoj imovini

Zehrudin-ef. Hadžić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Jajce, persona koja je svojom energijom, dinamičnošću, te načinom vođenja zajednice dala novu dimenziju vjerskom, kulturnom, društvenom pa i političkom životu našeg grada.

Pojedini podržavaju njegov rad, pojedini smatraju da je previše društveno angažovan i uključen u sve procese i zbivanja u našem gradu, ali činjenica je da se njegov rad i rad kao imama i zaposlenika institucije na čijem je čelu ne mogu ignorisati. U nastavku pročitajte kompletan intervju sa prvim čovjekom MIZ Jajce sa portala jajce-online.com.

Institucije na čijem je čelu ne mogu ignorisati. Zehrudin-ef., koja je Vaša vizija, koji su motivi za Vaš način ovakvog vođenja Institucije, te šta se uradilo u posljednjih pet godina na području Medžlisa i koliko su Bošnjaci u Jajcu uključeni u vjerski život?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Prije svega želim da Vam se zahvalim na Vašoj posjeti i za intervju.

Kada mi je dragi Bog povjerio rukovođenje zajednicom ponovio sam sebi da je to emanet za koji ću biti pitan, da imam odgovornost ali i instrumente za sprovođenje svega onoga što sam govorio sebi „kad’ bih bio na toj poziciji, uradio bih to i to“, i što je vrlo bitno bio sam svjestan kao što sam i sada, da za provedbu i ispunjenje preuzetog emaneta imam određeni rok, i poslije toga roka dolaze drugi ljudi kojima trebam predati emanet vođenja zajednice ali da bude u takvom stanju da to uradim dostojanstveno, ponosno i sa vidnim napretkom, u ime Boga za korist zajednice.

Simbolika samog sjedišta Medžlisa (u centru grada, pored puta, na ruku ljudima) argumentovano ide sa našom vizijom da budemo u centru zbivanja kao pomoć i rješenje a ne kao remetilački faktor. Mi ne smijemo kao institucija sebi dozvoliti luksuz kada nam dođu članovi zajednice kao i svi građani sa određenim problemom i poteškoćom da kažemo da nismo „nadležni“. Moji imami imaju misiju, moji imami zajedno samnom su dužni da uvijek interes zajednice stavljaju iznad svog ličnog interesa a to zahtjeva veliku žrtvu, to zahtjeva mudrost da se mijenjaju stvari koje se mogu promjeniti i trpljenje stvari koje se ne mogu promjeniti sve zarad interesa zajednice.

Naš put je jasan i transparentan. Naša vrata su svima otvorena, mi nismo zatvoreni u odaje i džamije, mi glasno artikulišemo svoje stavove i aktivno učestvujemo u svim procesima. Neki se pitaju zašto obnavljamo i pravimo džamije. U džamijama se odgajaju duše, u džamijama se pozivaju vjernici na odgovornost i poštivanje drugog i drugačijeg, u džamijama se postiču vjernici da svoje svetinje kao što su porodica, imetak, čast, sloboda brane ako treba i vlastitim životom, da je svetost poštovati druge i drugačije, u džamiji se edukuju djeca, uče da stiču nova znanja, da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, da ne preuzimaju poslove kojih nisu dostojni i da nikada ne izdaju svoj narod. Mi želimo da se koristimo modernim tehnologijama, da imamo razvijenu infrastrukturu i da razvojem stepena naše educiranosti i razvojem vještina kvalitetno rukovodimo zajednicom. Naša misija je odgoj u duhovnom smislu, te su nam džamije za to i potrebne.

Također, za one koji kažu da ne gradimo fabrike, mi se stavljamo na raspolaganje da onima koji su dužni i odgovorni za izgradnju fabrika i zapošljavanje pomognemo u tome. Ljudi moraju da shvate da poziv mujezina na namaz u džamiju ne znači da se vjera zatvori u džamiju, nego je to poziv ljudima da dođu po dio nadahnuća i punjenja pozitivnom energijom, izađu iz džamije i to šire u svojoj zajednici i među svojim komšijama. To je islam, to je naša misija, jer mi smo u „centru“, među narodom gdje se glas najjasnije čuje, gdje kritike dobijaju najjasnije obrise i gdje pohvale imaju posebnu učinkovitost i motivaciju za daljnji rad.

Hvala dragom Bogu u toku 2016-te godine izradili smo i usvojili dokument Strategije razvoja Medžlisa IZ Jajce 2015-2025 (desetogodišnji period), jer bez jasne vizije i i jasnih ciljeva nema napretka. Bošnjaci ne mogu dozvoliti sebi da žive od danas do sutra bez jasnih ciljeva. Medžlis IZ Jajce aktivno radi na unapređenju vjerskog života, te je u mnogim segmentima vidljiv uspjeh. Posebno se možemo pohvaliti uspjehom u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u bejtu-l-mal, gdje su vjernici pokazali odgovornost, te možemo reći da smo jedan od najuspješnijih Medžlisa na području Muftiluka Travnik po ovome osnovu. Posebnu aktivnost i napor Medžlis ulaže u izradi i realizaciji projekata od općeg značaja za Bošnjake, lokalnu zajednicu, kao i širu zajednicu muslimana i drugih. Naravno, kao glavni imam zahvalan sam dragom Bogu za uspjeh Medžlisa, ali sam zahvalan za podršku od strane poštovanog Muftije travničkog dr. Ahmed-ef. Adilović i zahvalan sam ljudima iz Rijaseta koji mi također svestrano pomažu u projektima.

Na mladima svijet ostaje. Kako se odvija mektebska nastava na području Medžlisa i koliko su djeca zainetersovana za pohađanje nastave?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Medžlis Jajce može se pohvaliti da ima poprilično (ako ne u potpunosti) opremljene mektebske učionice, koje pohađa cca 900 mekteblija u 30 mekteba na području Medžlisa (Jajce, Jezero i Šipovo). U toku 2014-e godine mektebi su opremljeni savremenom opremom donacijom TIKA-e (Turske organizacije za razvoj) u iznosu od 50.000,00 KM. Nedavno smo u saradnji sa džematskim odborima finalizirali opremanje mekteba kupovinom protupožarnih aparata i prvih pomoći, što je veoma važno za sigurnost naše djece. Broj upisanih u mektebima i redovnost polaznika pokazuje da su naša djeca u velikom broju zainteresovana za pohađanje mektebske nastave. Od prije dva mjeseca uveli smo mektebsku nastavu u naselju Volijak, kako bi olakšali djeci sa tog područja.

Da li su sve džamije i mesdžidi do sada obnovljeni i jesu li izgrađeni neki novi? Da li ima problema i prepreka u izgradnji?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu sve džamije i mesdžidi porušeni su Zehrudin Hadžićdo temelja. Nakon povratka Medžlis je uspio da izgradi-obnovi sve porušene džamije i mesdžide i izgradi nove u mjestima u kojima nisu bili. Ukupno je izgrađeno 26 džamija, 14 mekteba i mesdžida i 14 imamskih stanova. U toku je dovršetak izgradnje mesdžida u džematima Šerići i Klike, izgrađen je mesdžid u Bravnicama, gdje nije prije bilo vjerskih objekata. Deset džamija opremljeno je grijanjem. U toku je izgradnja džamije na Volijaku u čijem kompleksu se nalazi i vrtić koji planiramo, ako Bog da, otvoriti čim se opremi didaktičkom opremom i prikupe potrebna dokumenta. Također, u planu je izgradnja mesdžida na Skeli u Kuprešanima za potrebe Romske populacije. Ovo je unikatan i jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini. Uradili smo evidenciju i identifikaciju vakufske parcele „Varošnice“, te smo u fazi povrata, odnosno uknjižbe u vlasništvo Medžlisa, koje je i bila, te da možemo, ako Bog da, pristupiti izradi projektne dokumentacije i realizacije istog i drugih vakufskih parcela.

Pored navedenih projekata, imamo u planu, ako Bog da, projekat uređenja svih mezarja na području Medžlisa. Već imamo urađen projekat uređenja gradskih mezarja (Baščeluci, Carevo Polje i Borovi), te iznalazimo finansijska sredstva za realizaciju istog. Urađen je i projekat dovršetka kompleksa džamije Esme Sultanije (mimber kameni, kaligrafija, hortikultura u haremu, osmansko-bosanska kuća, ograda…) te su nam i za taj projekat potrebna znatna finansijska sredstva.

Nema nekih posebnih problema osim usporenosti dobivanja potrebnih dozvola što je problem i drugih vjerskih zajednica u Jajcu i Bosni i Hercegovini, kao i kod potrebe pojedinaca i drugih institucija. Općina i općinske službe imaju razumijevanje kada su u pitanju vjerski objekti u izgradnji kao što je džamija na Volijaku ili crkva (prateći sadržaji) u Podmilačju.

Kakva je saradnja sa drugim vjerskim zajednicama, i kakvi su međuvjerski odnosi?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Saradnja, hvala Bogu, postoji, ali je površna i stidljiva. Treba je relaksirati. Jajce već deset godina ima manifestaciju „Plivske omahe“ koja je jedinstvena u Bosni i Hercegovini. Taj vid saradnje je na umjetničko-kulturološkom nivou. Trebaju nam sadržaji na kojima će saradnja među vjernicima biti prisnija, to su one „sitne stvari“ koje čine život, kao što su: zajedničke kafe, druženja, razgovori, pomaganje siromašnim itd.

Kakav je vjerski život u džematima i u kojem kapacitetu, te da li je tokom čitave godine organizovan vjerski život. Koje manifestacije organizuje Medžlis?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Medžlis Jajce ima 14 džemata u kojima se odvijaju stalni ibadeti (5 dnevnih namaza, 6 dana u sedmici i mektebska nastava). Od prošle godine uveli smo da se u svim džematima koji nemaju stalnog imama obavlja jedan namaz sedmično i mektebska nastava. U toku mjeseca Ramazana ibadeti se obavljaju na 40 mjesta. Pored šehidskim mevluda i mubarek dana i noći, Medžlis ima dvije prepoznatljive manifestacije koje traju po nekoliko dana: manifestacija „Spomen njima, po(r)uka nama – dani šehidskog mevluda i obilježavanja zločina na području MIZ Jajce“ i manifestacija „Dani Bošnjaka Šipova“.

Kakav je položaj Bošnjaka u Jezeru i Šipovu i na koji način im pomažete?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Bošnjaci Šipova i Jezera spadaju u skupinu vjerskih-nacionalnih manjina u tim opštinama. Teritorijalno pripadaju Medžlisu Jajce. Naša pomoć se manifestuje kroz posjete, podjele paketa, kurbana i finansijsku pomoć za egzistiranje džemata u tim mjestima. Naravno, pomoć je i kroz saradnju sa predstavnicima društvene vlasti i sa vjerskim predvodnicima. Također, Bošnjacima pomažemo i u artikulisanju prava Bošnjaka na tom području.

Kada će biti izgrađeno centralno šehidsko spomen-obilježje?

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: To trebate pitati Načelnika i Organizaciju porodica šehida i poginulih boraca Jajce. Zašto to kažem? Zato što je obaveza države (čitaj općine) da oda priznanje svojim Sinovima-Šehidima za odbranu Bosne i Hercegovine. Ustupanje prostora u haremu džamije Esme Sultanije za izgradnju Spomenika šehidima je dobra volja i izraz poštovanja spram šehida i šehidskih porodica. Kao što znate postavljen je kamen temeljac i urađen projekat, te čekamo saglasnost Komisije za nacionalne spomenike i potrebne dozvole za početak gradnje, ako Bog da.

Zehrudin-ef., kako komentarišete trenutnu političku situaciju u Jajcu koja utiče na život svakog čovjeka, da li Bošnjački i Hrvatski predstavnici imaju jasnu strategiju i koja je po Vama startegija koja bi trebala biti vodilja ka društvenom i ekonomskom razvoju i napretku građana Jajca ? Vaša hutba o obrazovanju izazvala je različite reakcije.

ZEHRUDIN-EF. HADŽIĆ: Politika se definiše kao nauka – sposobnost i vještina upravljanja društvom – zajednicom. Politika je izučavanje problema u društvu s ciljem poboljšanja uslova za život i sreću članova društvene zajednice. U odnosu na politiku ljudi se dijele na: političare, apolitičare, antipolitičare i politikante. Političari iznalaze metode za razvitak i unapređenje društva, tj. određene zajednice, apolitičari izbjegavaju političko djelovanje, antipolitičari imaju neprijateljski stav prema politici i političarima, a politikanti koristeći instrumente politike obmanjuju narod lažnim obećanjima da bi ostvarili lične ili interese određene grupe ljudi. Ako izuzmemo politikante, manje više, svi smo političari. Apolitičari u pluralnim sredinama svojim izbjegavanjem politike i glasanja daju glas drugoj političkoj skupini, i tako postaju pasivni političari. Ne može biti patriota onaj kojeg ne interesuje stanje u domovini u kojoj živi. Poslanik, a.s., je rekao: „Ko nije zainteresiran za stanje muslimana njima i ne pripada“.

Ako pratimo trenutna dešavanja možemo konstatovati da su neke strategije veoma napadne, agresivne, sa elementima prijetnje drugim i drugačijima, huškačke, uskointeresne. Izražavam bojazan da ako se ovo nastavi da će se još intenzivnije nastaviti sa kršenjem osnovnih ljudskih prava kao što je pravo na jezik, pravo na učenje svoje povijesti.

Što se tiče problema obrazovanja u srednjim školama u Jajcu javnost treba da zna sljedeće: 2007/2008 bio sam član Školskog odbora srednje škole „Nikola Šop“ kada je počela inicijativa za uvođenje nacionalne grupe predmeta u dvije srednje škole u Jajcu za učenike Bošnjake, to je bilo poslije uvođenja Bosanskog jezika. Tadašnji i sadašnji predstavnici Hrvatske politike u Jajcu i Uprave srednjih škola ponudili su upravo ono za šta danas zloupotrebljavaju djecu, učenike srednjih škola – protiv čega se bore, tj. podjelu škola; jedna Bošnjacima, jedna Hrvatima. Politički predstavnici Bošnjaka nisu prihvatili jer je to bilo u smjeru dezintegracije Bosne i Hercegovine. Danas, kada nakon deset (10) godina Bošnjački političari nisu ostvarili pravo Bošnjačke djece, pribjegli su podjeli škola. To nije bio stav Medžlisa IZ Jajce, nego da djeca ostaju zajedno u školama, a da se uvede nacionalna grupa predmeta za učenike Bošnjake ili bar dva predmeta (geografija i historija).

Strategija Bošnjaka treba da bude transparentna, ustrajna, baš onakva čemu učimo našu djecu u mektebima. U toj strategiji nema mjesta trgovini javnim dobrom, ima pravedne raspodjele rukovođenja u skladu sa znanjem i kompetencijama, nema mjesta za strah, ultimatume i neosnovane ustupke, i nema mjesta za izdaju. Moji imami, ja i svi imami petkom sa svetog mjesta mimbera učimo ajet: „Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje…“

Svako onaj koji se pita zašto moji imami i ja glasno iznosimo svoje stavove, javno pozivamo na odgovornost, kritikujemo, nastojimo da pomognemo i budemo dio rješenja, neka samo u svojoj kući od svojih ukućana traže da se ispuni ovaj Allahov zahtjev i uvidjet će kolika je to odgovornost, a kamoli pozvati zajednicu poštivanju ovih principa i onda ostati nijem na svu nepravdu i zulum koji se čini i provodi.

 

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top