Ekonomija

Završena obuka četvrte generacije auditora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Agencija za certificiranje halal kvalitete je u periodu od 2. do 3. jula uspješno organizirala obuku četvrte generacije auditora halal kvalitete. Obuci, koja je organizirana u prostorijama Behram-begove medrese u Tuzli, prisustvovali su kandidati s područja cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj obuke bio je educirati kandidate o zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010 i drugih kompatibilnih halal standarda te obučiti kandidate za ocjenjivanje usklađenosti implementacije zahtjeva navedenih halal standarda u proizvodnim pogonima kompanija.

Kandidati su imali priliku da slušaju predavanja, prezentacije i učestvuju u radionicama i diskusijama.

Predavači i treneri su bili dr. Ahmed Hatunić, prof. dr. Midhat Jašić, dr. Mirsad Arnautalić, mr. Damir Alihodžić, dr.vet.med. Emina Karavdić, Valdet Peštalić, Vildana Džafić, Almir Alić i Kemal Sejranić.

Oni sugovorili o temama: Uloga i značaj Agencije za certificiranje halal kvalitete, Islamski propisi o hrani, Procedura halal certificiranja, Halal standard BAS 1049:2010 i drugi halal standardi, Tehnološki aspekti kontrole proizvodnje halal hrane, Halal status aditiva, Halal u industriji mesa i mesnih prerađevina, Halal kozmetika, sredstva za ličnu higijenu, lijekovi i dodaci prehrani, Pravilnik o auditu halal kvalitete, Uzorkovanje i analiza sirovina i proizvoda na licu mjesta i u ovlaštenima laboratorijima, HrACCP analiza, Umijeće komuniciranja, timski rad i donošenje odluka, Radionice (praktična primjena znanja iz oblasti halala).

Obuku je uspješno završilo 37 auditora kojima su dodijeljeni certifikati za auditore Agencije.

– U narednom periodu auditori halal kvalitete će biti angažirani da putem najavljenih i nenajavljenih audita Agencije provjeravaju da li se poštuju zahtjevi Halal standarda u proizvodnji halal proizvoda i u sektoru pružanja usluga halal kvaliteta – rekao je Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju.

Agencija za certificiranje halal kvalitete kontinuirano radi na unapređenju ljudskih resursa kako bi bila u mogućnosti da adekvatno odgovori na rastuće zahtjeve zainteresiranih kompanija i krajnjih potrošača, podsjetio je mr. Damir Alihodžić, direktor Agencije.

– Nova generacija auditora halal kvalitete će doprinijeti kvalitetu obimu naših usluga. U narednom periodu naša Agencija će biti u mogućnosti da pruži podršku našim islamskim zajednicama u dijaspori u procesu halal certificiranja na područjima u kojima žive i rade naši građani u dijaspori – naglasio je direktor.

Svoja utiske nakon edukacije iznijela je Merjem Mlaćo.

– Pohađanje obuke za auditore halal kvalitete bila je moja velika želja. Sretna sam što sam dobila priliku da je ispunim. Proveli smo dva jako dinamična dana s mnogo novih i korisnih informacija, a neka znanja smo “osvježili”. Pažnja i fokus učesnika i nakon sedam ili osam sati predavanja govori o kvaliteti, kako predavača, tako i prezentiranih tema. Drago mi je što sam postala dio vaše porodice i nadam se da ću kao auditor halal kvaliteta uspješno odgovoriti na očekivanja Agencije – izjavila je Merjem Mlaćo, učesnica obuke.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button