DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Zašto veličati i obožavati Allaha dž.š.?

Treba nam biti jasno da Allah zaslužuje da bude obožavan. Ustanovili smo da je Allah naš stvoritelj i, samim tim, dužni smo odgovoriti zahvalnošću, pokornošću, predanošću, poslušnošću, odanošću Bogu, svjedočenjem i štovanjem Boga kao svoga Stvoritelja.

A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.” (El-Bekara, 163-164)

“Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima- zar ne vidite?” (Ez-Zarijat, 20-21)

“Pa zašto oni ne pogledaju kamile- kako su stvorene, i nebo – kako je uzdignuto, i planine – kako su postavljene, i Zemlju – kako je prostrta?!” (El-Gašijeh, 17-20)

Allahu je pokorna sva priroda, ali pokornost Allahu stavljena je u dužnost i samom čovjeku.

Sve navedeno ukazuje na to da je jedna od najvećih obaveza, na koju upućuju i razum i šerijat, spoznaja veličine Stvoritelja, koji nas je sve stvorio i kojem jednoću i jedinstvenost (vahdanijjet) priznaje sve što postoji. U svakom stvorenju nalaze se jasni dokazi koji ukazuju na veličinu njegovog Stvoritelja, i na ljepotu Njegovog stvaranja. Uzvišeni Allah svakog čovjeka poziva da razmisli o sebi i svom stvaranju: “A i u vama samima – zar ne vidite?”(Ez-Zarijat, 21), jer će na taj način čovjek shvatiti veličinu Stvoritelja.

Nuh, alejhis-selam, govorio je svom narodu: “Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara? (Nuh, 13-14), i kao da kaže: “Šta vam je, zašto Allaha ne veličate pravim i istinskim veličanjem?”

Nuh, alejhis-selam, podsticao je svoje sunarodnjake da razmišljaju o sebi i stepenima stvaranja, kako bi spoznali da samo njihov istinski Stvoritelj ima pravo da Ga obožavaju. Razmišljanje o duši, razmišljanje o sebi, razmišljanje o stepenima stvaranja vodi čovjeka ka putu veličanja Allaha i spoznaje Njegove veličine i prava. Zamislite tek koliko bi tome doprinijelo razmišljanje o ostalim stvorenjima u Njegovom svemiru, na nebu i na Zemlji! Ljudima nije poznata Allahova uzvišenost i veličina zbog toga što ne posmatraju Allahove znakove (ajete) i ne razmišljaju pronicljivo (besiret), prolaze pored njih u žurbi i posvećeni dunjalučkim nasladama, ne sagledavajući suštinu svijeta koji ih okružuje.

“A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!” (Jusuf, 105)

Razumu koji ne prihvata činjenice i nemarnom srcu znakovi ne koriste, niti na njih uticaj ima nadnaravna pojava. Allaha veliča samo onaj koji je vidio Njegove znakove i koji je spoznao Njegova svojstva, i upravo zato nemarna i gruba srca i ne mogu spoznati veličinu Allaha. Zbog takvog stanja srca, ljudi griješe prema Allahu i ne vjeruju u Njega, a to može odvesti i do toga da Ga psuju i da se ismijavaju s Njim. Veličina griješenja prema Veličanstvenom srazmjerna je neznanju o Njegovoj veličini i veličanstvenosti. Srca koja nisu spoznala veličinu Allaha i Njegova prava ispunjena su nevjerstvom, i takva srca pokorna su slabašnim stvorenjima jer nisu svjesna slabosti stvorenja i Allahove moći i veličine. Ljudi obožavaju i pokoravaju se onome što zavole njihova srca.

Allaha obožavamo jer je u našu dušu usađena potreba za obožavanjem. Uvijek je čovjek u pokornosti nekome, a ta pokornost može dosegnuti stepen obožavanja. Jedan prijašnji ateista priznao je: “Odbio sam da vjerujem u Boga, jer sam vjerovao u samoga sebe.“

Neke vrijednosti vjere u Allaha su:

  1. Vjera u Jedinoga Allaha predstavlja temelj islama, jer nemoguće je da čovjek postane musliman a da ne prizna Allaha i ne pokori Mu se.
  2. Vjerovanje u Jedinoga Allaha prva je i najznačajnija obaveza čovjeka.
  3. Nijedno djelo neće biti primljeno bez vjere u Jednoga Allaha.
  4. Vjera u Allaha razlog je upute i sigurnog života na ovom i budućem svijetu.
  5. Vjera u Allaha uzrok je ulaska u Džennet i spasa od Vatre.
  6. Zbog vjere u Allaha stvoreni su i ljudi i džini.

Izvor: Veličanje Allaha i propis Njegova psovača

Autor: Mithad R. Ćeman

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina R.

 

Povezani članci

Back to top button