DijasporaU Fokusu

Zašto bh. dijaspora gubi pravo glasa?

Od 1,7 miliona ljudi koji čine dijasporu BiH, na općim izborima 2014. godine stiglo je svega 30 hiljada listića.

Blizu 1,7 miliona ljudi čini dijasporu Bosne i Hercegovine. No, na općim izborima, održanim 2014 godine, iz dijaspore je stiglo svega 30,000 glasačkih listića.

Taj broj je skoro 13 puta manji u odnosu na prve poslijeratne izbore, održane 1996. godine.

Većina bosanskohercegovačke dijaspore izgubi pravo na glasanje već na početku tog procesa, odnosno zbog činjenice da se ne registruje.

Za glasanje izvan BiH može se prijaviti izbjegla osoba iz BiH ili osoba koja privremeno živi u inostranstvu. Postoje tri uslova:

  • da je državljanin BiH
  • da na dan izbora ima 18 godina
  • te da ima prijavljeno prebivalište u BiH.

Pored toga potrebno je imati i ličnu kartu BiH, jer je ona garant da ste upisani u birački spisak.

Jednostavna registracija

Registracija je jednostavna. Ukoliko se prvi puta prijavljujete potrebne su dvije stvari – popunjen obrazac sa ličnim podacima, poznatiji kao PRP-1 obrazac. Njega je u elektronskoj verziji moguće naći na web stranicama Centralne izborne komisije ili Ministrstva vanjskih poslova BiH. Drugim dokumentom je potrebno potvrditi identitet.

Ukoliko ste ranije glasali na izborima onda ćete na kućnu adresu u inostranstvu dobiti PRP-2 obrazac, koji je potrebno popuniti i zajedno sa kopijom bh. ličnog dokumenta poslati na adresu CIK-aa u BiH.

Ako vam PRP-2 obrazac ne dođe na kućnu adresu možete se registrovati kao da to radite prvi put.

Ako ste izbjeglica iz BiH onda uz popunjene obrasce PRP-1 ili PRP-2 trebate dostaviti jedan od dokumenata kojim potvrđujete državljanstvo BiH i status u zemlji u koju ste izbjegli.

Sve prijave treba poslati na adresu Centralne izborne komisije BiH.

Al Jazeera

Povezani članci

Back to top button