EkonomijaLiderstvo i menadžment

Započeli ste svoj biznis? Ovi savjeti će vam pomoći da izgradite uspješnu kompaniju

Bez obzira na vrstu posla koji posjedujete ili planirate stvoriti, sposobnost da budete fleksibilni i otporni su bitni kao i pametan plan. Tačnije, važno je da uvijek, ali uvijek budete spremni na neočekivano.

Bilo da planirate da razvijete svoje poslovanje za buduću prodaju, da uspostavite višegeneracijsko preduzeće ili jednostavno ćelite uživati u izazovu da budete preduzetnici, sljedeće akcije i koraci mogu potaknuti i poboljšati uspjeh vašeg poduhvata.

1. Razvijte strategiju vlasništva u kontekstu vaših životnih ciljeva

Počnite sa svojim životnim ciljevima za sebe i svoju porodicu, a zatim možete zamisliti korake koje trebate poduzeti da postignete te ciljeve.

Vaše poslovanje će biti važan dio vašeg života, stoga je važno razumjeti kako vaše poslovanje mora funkcionirati da bi doprinijelo vašim životnim ciljevima.

Kada ste solo poduzetnik, možete razviti bilo koju strategiju za svoj posao. Ako imate poslovne partnere, morat ćete zajedno raditi na međusobno prihvatljivoj strategiji, a zatim upisati detalje u svoj poslovni ugovor ili podzakonske akte. U idealnom slučaju, vaši poslovni odnosi će funkcionisati tako dobro da nikada nećete morati da pregledate te dokumente.

2. Istražite i usavršite svoj strateški plan

Nakon što imate nacrt svog plana i identificirate potrebne metrike učinka potrebne za postizanje vaših životnih ciljeva, vrijeme je da detaljno razradite specifične strategije.

Na primjer, pretpostavimo da je vaš cilj prodati posao kada dostigne određenu vrijednost. U tom slučaju, morat ćete razviti ideje, istražiti konkurenciju i procijeniti izazove za postizanje te procjene. Ovi koraci su jednako važni za povećanje dugovječnosti vašeg poslovanja za buduće generacije.

Za razvoj poslovanja potrebno je vrijeme, ali je potrebno i značajno planiranje

3. Procijenite alate koji su vam potrebni za izvršenje vašeg plana

Nakon što ste generirali strategije za rast, morat ćete odrediti kako do tog proširenja možete doći.

Ovo je posebno važno za mala preduzeća sa malim timom zaposlenih. Ako vašoj kompaniji nedostaje talenat potreban za vaš plan, morat ćete identificirati nove resurse.

Možda imate nekoga u kući sa vještinama potrebnim za podizanje poslovanja na viši nivo, a možda ćete ipak morati angažirati dodatnu podršku za tu neku radnju.

Bilo da trebate povećati svoje osoblje, trebate dodatnu obuku ili više materijala za proširenje, vjerovatno će vam biti potrebna nova finansijska ulaganja. To znači da morate pregledati svoj novčani tok i potencijalne izvore dodatnih sredstava. Vaš tim komercijalnog bankarstva može vam pomoći u ovoj procjeni.

4. Procijenite organski rast i potencijalnu M&A aktivnost*

Dok planirate preduzetnički napredak, morat ćete da razmislite koliko vaša ekspanzija može proizaći iz unutrašnjeg, organskog rasta.

Realna analiza potencijalne budućnosti vašeg poslovanja može imati koristi od objektivne treće strane kao što je poslovni konsultant. Ako organski rast ne može biti dovoljan za postizanje vaših ciljeva, strateško spajanje ili akvizicija može biti nešto što treba razmotriti kao dio vašeg poslovnog plana.

Identifikovanje potencijalnih preduzeća za partnerstvo ili kupovinu takođe može imati koristi od treće strane sa svježim pogledom na vašu kompaniju jer vlasnici često precenjuju svoj interni potencijal rasta.

5. Znajte svoje “brojeve”

Iako je niz brojeva dio svakog poslovnog plana, dva bitna broja koja treba da znate da li planirate da pređete iz svog poslovanja su vaš “magični broj” i vaš broj “odlaska”.

Magični broj je iznos gotovine koji vam je potreban za doživotnu finansijsku sigurnost, dok je broj “odlaska” neto prihod od prodaje preduzeća nakon plaćanja naknada, poreza i drugih troškova.

6. Razvijte svoju strategiju upravljanja

Dok vam poslovni konsultant i vaš tim za komercijalno bankarstvo mogu pomoći oko vašeg plana rasta, vrijedan pristup dobivanju informacija treće strane može biti osnivanje savjetodavnog odbora ili odbora direktora.

Odbor može pružiti nepristrasnu perspektivu i uspostaviti kulturu transparentnosti i odgovornosti za vaš menadžerski tim. Osim što vam pomažu da identifikujete načine za razvoj vašeg poslovanja, vaši savjetnici mogu pružiti stručnost u upravljanju rizicima.

7. Uvijek budite spremni predvidjeti sukob

Sukobi među vlasničkim partnerima i unutar menadžment tima su prirodni dio vođenja poslovanja. Način na koji se rješavaju konflikti može doprinijeti rastu kompanije ili njenom gubitku.

Najbolje je da u vašim upravljačkim dokumentima postoje mehanizmi za rješavanje sukoba. Ako ti mehanizmi ne postoje, svaki sukob će se morati rješavati kada se pojavi.

Vaš odbor treće strane, konsultant ili bankarski tim mogu biti u mogućnosti da vas posavjetuju i pomognu u rješavanju sukoba bez narušavanja vaše strategije rasta.

Kreiranje vlasničke strategije u kontekstu vaših životnih ciljeva za vas i vašu porodicu predstavlja osnovu za vaš poslovni uspjeh. Ta osnova vas pozicionira da shvatite kako trebate raditi na svom poslu, uključujući odluke o strategiji, kapitalu, talentima ili upravljanju rizikom. Takođe vas motiviše da se fokusirate “na” svoj posao, kao i da radite “u” svom poslu.

Ta vlasnička strategija podjednako dobro funkcioniše i za preduzetnike koji žele da razvijaju višegeneracijska porodična preduzeća.

Iako njihovi dugoročni ciljevi mogu biti donekle drugačiji, strategija kombinovanja ličnih i profesionalnih ciljeva dobro služi objema vrstama vlasnika preduzeća.(akta.ba)

akos.ba

Povezani članci