U FokusuVijesti iz zemlje

Zajimović: Manifestacija “Dani vakufa” je vrijedno svjedočanstvo našeg kontinuiranog rada

– Bosna i Hercegovina je kroz historiju bila zemlja vakifa i dobrotvora, a, bez obzira na okolnosti, ni danas ne zaostaje za tom praksom – naglasio je na svečanom otvaranju manifestacije „Dani vakufa“ direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice dr. Senaid Zajimović.

Vakufska direkcija je ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja, između ostalog, poduzima brojne aktivnosti na unapređenju vakufske imovine. S tim ciljem, Vakufska direkcija priprema i realizira različite projekte rekonstrukcije i revitalizacije vakufskih objekata, razvija i unapređuje vakufe u Bosni i Hercegovini, te podstiče i promoviše nova uvakufljenja, podsjetio je danas Zajimović.

Kroz sve projekte i aktivnosti koje provodi Vakufska direkcija, cilj nam je da osvijetlimo vjersku, ekonomsku, obrazovnu, humanitarnu i općedruštvenu ulogu vakufa u razvoju zajednice i države, te da ukažemo na njihovu historijsku dimenziju u nastanku i urbanizaciji bosanskohercegovačkih gradova, jer su isti nastajali i razvijali se upravo zahvaljujući vakufima.

Vakufi su trajno dobro koje mi nastojimo sačuvati i unaprijediti uz pomoć prijatelja vakufa prije svega iz BiH, ali i iz Turske, Kuvajta, Saudijske Arabije, Katara, UAE, Egipta i drugih muslimanskih zemalja – kazao je Zajimović.

Dodao je kako ove godine, kroz Monografiju „S vakufom možemo više“, javnosti žele prezentirati projekte koje je Vakufska direkcija u cijelosti realizirala, ali i projekte čiju je realizaciju Vakufska direkcija podržala.

Vakufska direkcija, kako je naveo Zajimović, ima odličnu saradnju sa domaćim institucijama, ali i sa institucijama u svijetu.

Zajimović je posebno izdvojio saradnju sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske i Generalnim sekretarijatom za vakufe Države Kuvajt, ali i saradnju sa zvaničnim državnim institucijama. Također, izdvojio je saradnju sa drugim institucijama i organizacijama iz tih i drugih zemalja kao što su TIKA i Diyanet, Crveni polumjesec iz UAE, Qatarcharity, Nedžat, Rahma.

– Vakufska direkcija kontinuirano nastoji unaprijediti i načine saradnje sa navedenim institucijama te proširiti i obogatiti spektar aktivnosti u kojima se ta saradnja manifestuje. U poslijeratnom periodu ta saradnja je bila vezana isključivo za projekte obnove i izgradnje džamija i drugih vjerskih objekata budući da su to od nas tražile prilike i potrebe Islamske zajednice i njenih članova – kazao je.

Zajimović je dodao da su aktivnosti proširene i na obrazovanje, podršku razvoja poljoprivrede, razne vidove pružanja pomoći stanovništvu.

– Završili smo izgradnju obdaništa i škole Kur’ana Ikre u Kiseljaku, obnovili Derviš-hanuminu medresu u Bosanskoj Gradišci, izgradili Islamski kulturni centar u Bužimu, dovršili izgradnju Studentskog doma u Sarajevu, ponovo izgradili Aladžu džamiju u Foči, ali i kultivisali vakufsko zemljište s ciljem stavljanja u funkciju vakufske zemlje i ubiranja njenih plodova. Pored redovnih aktivnosti, uspjeli smo realizirati ili započeti realizaciju velikog broja različitih ekonomskih projekata kao što su: Isa-begov hamam u Sarajevu, Stambeno-poslovni objekat u Odobašinoj ulici u Sarajevu, Poslovni centar Bazar u Mostaru itd. Pri tome se naročito vodilo računa o ravnomjernoj zastupljenosti projekata iz svih kategorija vakufa, kako vjerskih i obrazovnih, tako socijalnih i ekonomskih – naveo je.

Posebna uloga Vakufske direkcije, kako je naglasio Zajimović, ogleda se u pravnoj borbi za povrat nacionalizirane i po brojnim drugim osnovama oduzete vakufske imovine od strane društveno-političkih sistema vlasti u proteklim vremenima.

– Veliku pažnju Vakufska direkcija posvećuje evidenciji i dokumentaciji vakufā u jedinstvenu elektronsku bazu podataka što predstavlja osnovu za izradu jedinstvenog Registra vakufske imovine čime će se stvoriti uvjeti za pregledno stanje i njen status, te izradu dugoročne strategije razvoja na tom, za Islamsku zajednicu, ključnom ekonomskom polju koje osigurava materijalnu stabilnost, napredak i razvoj, a nadasve neovisnost i slobodu u misijskom djelovanju – kazao je direktor Zajimović.

Vakufska direkcija u proteklom periodu svoju aktivnost usmjerila je i u pravcu organiziranja konferencija, okruglih stolova i naučnih skupova kroz godišnju manifestaciju „Dani vakufa“ kojom nastoji razviti svijest o značaju vakufa, promovirajući nove vakife i uvakufljenja.

Vakufska direkcija nastoji potaknuti muslimane sa naših prostora da, slijedeći praksu svojih vrijednih predaka, afirmiraju tu važnu instituciju koja pridonosi vjeri islamu, islamskom obrazovanju i kulturi, potiče privredni razvoj i koristi društvu u cjelini.

Značajna podrška pružena je naučno-istraživačkom radu i projektima izdavačke djelatnosti u kojima su obrađivane stručne teme iz oblasti vakufa, evidencije i upravljanja vakufskom imovinom, te posebno predstavljani svijetli primjeri revitalizacije starih vakufskih objekata i izgradnje potpuno novih vakufa – istaknuo je.

Naveo je i kako se, u saradnji sa medžlisima, realiziraju različiti vakufski projekti.

– Posebnu pažnju pružamo povratničkim džematima i projektima u bosanskohercegovačkom entitetu RS. U toku je implementacija projekta promjene indikacija u zemljišno-knjižnim uredima na način da se svi vakufi knjiže na identičan način – IZ u BiH – medžlis – vakuf. U skladu sa usvojenim Pravilima o uvakufljenju i pravnom statusu vakufa u dijaspori, Vakufska direkcija vrši evidenciju i procjenu vrijednosti vakufske imovine u bošnjačkim džematima u dijaspori i nastoji pomoći džematima u realizaciji vakufskih projekata – kazao je Zajimović.

Vakufska direkcija aktivna je i na međunarodnom nivou. Predstavnici ove institucije redovno učestvuju u razmjeni iskustava u oblasti vakufa sa drugim međunarodnim institucijama i subjektima.

Na domaćem planu Vakufska direkcija sarađuje sa brojnim humanitarnim organizacijama, a naročito se, kako je kazao Zajimović, ističe saradnja sa Udruženjem građana EMMAUS iz Doboj Istoka i Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka“.

– Vakufska direkcija je pomogla Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ da sagradi Roditeljsku kuću u Sarajevu u kojoj su smješteni roditelji čija djeca boluju od raka i liječe se u Sarajevu. Saradnja sa tim udruženjem nastavljena je i nakon otvaranja Roditeljske kuće. Ove godine zajedno ćemo otvoriti novu roditeljsku kuću u Tuzli – najavio je Zajimović.

Sve ove aktivnosti, naglasio je Zajimovi, dokaz su da je Bosna i Hercegovina kroz historiju bila zemlja vakifa i dobrotvora, ali da ona, bez obzira na okolnosti, ni danas ne zaostaje za tom praksom.

– U toku je realizacija već započetih projekata koje planiramo završiti u ovoj i naredne dvije godine, nakon čega planiramo i njihovo predstavljanje široj javnosti. Manifestacija je vrijedno svjedočanstvo našeg kontinuiranog rada koje potvrđuje da se upornim i predanim radom uz kvalitetan plan, sistem i viziju ostvaruju rezultati i postižu promjene – poručio je danas direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović.

(Preporod.info)

Povezani članci

Back to top button