Islamske temeU Fokusu

Važna poruka svima onima koji su zabrinuti ili tužni ili bolesni

Da li ste ostali bez majke ili oca?
Sjetite se da je naš poslanik Muhammed s.a.v.s. bio jetim bez oba roditelja.

Da li vam je preselilo dijete?
Sjetite se da su Poslniku s.a.v.s. preselila sva djeca za vrijeme njegovog života, osim kćerke Fatime koja je preselila ubrzo nakon njegove smrti.

Da li ste nepravedno optuženi?
Poslnikova a.s. žena Aiša r.a. je potvorena, pa ju je Allah oslobodio toga i učinio spomen na nju do Sudnjega Dana.

Imaš li dug?
U vrijeme Poslanikove s.a.v.s smrti, njegov štit je bio kod Jevreja kao zamjena za uslugu koju mu je Poslanik dugovao.

Da li proživljavate takve dane da nemate osnovne dnevne potrepštine?
U Poslanikovoj kući se ponekad mjesecima ne bi naložila vatra.

Da li ste napustili svoje mjesto samovoljno ili pod prisilom?
Poslanik s.a.v.s. je bio prognan od svog naroda.

Da li vas je neko pokušao ubiti?
Poslanika a.s. su pokušali ubiti i jevreji i mušrici.

Da li vas vrijeđa i ometa komšija?
Poslanika a.s. je vrijeđao jedan komšija jevrej, pa ga je Poslanik a.s. otišao posjetiti kad se razbolio.

Da li vas je iznevjerio neko koga volite i još uz to se priklonio vašem neprijatelju?
Poslanika je iznevjerio njegov amidža Abu Talib i priklonio se Abu Džehlu.

Da li ste bili izloženi uvredama?
Poslanika a.s. su vrijeđali pripadnici njegovog naroda i iznosili laži na njega.

Da li ste nekada osjetili da vam se smanjila opskrba?
Poslanik a.s. je zajedno sa svojim sljedbenicima bio pod opsadom u trajanju 3 godine, čime su im bile uskraćene osnovne životne potrepštine!

Da li ste obvezani nekom velikom obavezom?
Poslanik a.s. je imao obavezu da dostavi i širi islam!

Da li vas optužuju za nešto što nikako ne biste uradili?
Poslanika a.s. su optuživali da je lud i vračar.

Da li imate mnogo vjerskih dužnosti?
Sjetite se da su Poslaniku a.s. oticale noge od dugog stajanja na noćnom namazu!

Ako je u nekom od ovih pitanja opisana tvoja situacija, pa zamisli kako je onom kod koga su se našle sve ove karakteristike.

Uprkos sveumu, Poslanik je uvijek uspijevao širiti pozitivnu energiju oko sebe, biti nasmijan i optimističan, jer je smiraj pronašao u pokornosti svome Gospodaru.

Izvor: thaqafnafsak.com

Prevod: Akos.ba

Povezani članci

Back to top button