Islamske teme

Uvedimo praksu redovnog donošenja salavata na Allahovog Poslanika

Često čujem ljude kako kažu da nemaju vremena da se posvete ibadetima, čak i onim koji ne zahtijevaju posebne pripreme, kao što je zikr, donošenje salavata na Poslanika, alejhi sselam, učenje dova i slično. Ponekad i samu sebe zateknem u različitim opravdanjima ali sad, u ovoj izolaciji, dok  sam oslobođena i poslovnih obaveza nemam više nikakvih opravdanja.

Razmišljajući kako da maksimalno kvalitetno iskoristim vrijeme provedeno u kući, odlučila sam da sebi napravim plan različitih aktivnosti. Ovdje neću iznositi detalje svoga plana ali ću podijeliti  jednu aktivnost, koja uopće nije nimalo teška, a i motivirajuće hadise i ajete koji me „tjeraju“ da u tome ustrajem, a posebno petkom.

Naime, radi se o donošenju salavata i selama na Allahovog Poslanika alejhi sselam. Postavlja se pitanje zašto to radimo? Ukratko, zato što donoseći salavate na Poslanika alejhi sselam i mi dobivamo salavate od našeg Gospodara, Allaha Uzvišenog i Njegovih meleka, a tome svjedoči sljedeće.

Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao: “Kada je objavljen ajet: ‘Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite salavat na njega i šaljite mu selam’ (El-Ahzab, 56), muhadžiri i ensarije su rekli: ‘Allahov Poslaniče, ovo je specijalno za tebe, a nama od toga ne pripada ništa?’ Tada je Allah, dž.š., objavio ovaj ajet: ‘On vas blagosilja (donosi salavat na vas), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Milostiv’ (El-Ahzab, 43)” .

Salavat Allaha Uzvišenog na čovjeka, između ostalog, znači pohvaljivanje tog čovjeka pred melekima, a salavat meleka traženje oprosta i upućivanje dove za ljude. Zato, donosimo salavate na Poslanika alejhi sselam i učinimo veliko dobro sebi.

Kao i kod svakog djela i ovdje je jako bitna iskrenost u činjenju istog. Ono što je meni uveliko pomoglo da očistim svoj nijjet i da cijelim svojim bićem osjetim draž donošenja salavata jeste vizualizacija predočavanja tih salavata i selama Allahovom Poslaniku alejhi sselam. U hadisu se kaže: “Mnogo donosite salavat na mene petkom, jer salavat koji sljedbenici mog ummeta donose na mene biva mi predočen svakog petka, pa ko bude više donosio salavata na mene, taj će mi biti bliže na Sudnjem danu.”[1]

Većini ljudi je drago kada po dobru budu spomenuti kod nekih uglednih i uspješnih ljudi, a posebno još ako dobiju dobru preporuku, a šta je to naspram toga da salavati koje mi izgovorimo budu predočeni najboljem čovjeku, Allahovom miljeniku. Vizualizirajte kako, u toliko velikom broju drugih muslimana, se baš vi spominjete Allahovom Poslaniku zbog izgovorenih salavata i selama. Kod mene to budi fantastične osjećaje, a posebno osjećaj bliskosti i povezanosti sa Allahovim miljenikom, Muhammedom alejhi sselam.

[1] Ovaj hadis, kao i prethodno navedeni hadisi su preuzeti sa stranice https://www.islamskazajednica.ba/images/stories/TAKVIM/TAKVIM%202012/03_DONOSENJE_SALAVATA_I_SELAMA.pdf

Za Akos.ba pripremila: Samira Žunić – Velagić

Povezani članci

Back to top button