Islamske teme

U pružanju pomoći rodbina ima prednost

Pomaganje sirotinje Poslanik, a.s., odredio je kao prioritet, a u tome su najpreči rodbina i bližnji, zatim zajednica i ostali ljudi. U tom smislu Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:
“Sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini je dvostruka sadaka: sadaka i pažnja (rodbine).” (Tirmizi)

A Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., pripovijeda da je neki čovjek rekao:
“O Allahov Poslaniče, izvijesti me o poslu koji će me uvesti u Džennet, i udaljiti od Džehennema. Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu na to reče: “Samo Allaha obožavaj i ne pripisuj Mu druga, namaz redovno obavljaj, daji zekat i pazi i posjećuj svoju rodbinu!” (Buhari i Muslim)
Među ostalim ljudima posebno mjesto zauzimaju siročad – jetimi i udovice. O siročadima Kur’an, između ostalog, kaže: “Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni!” (Ed-Duha, 9-10)

A Poslanik, a.s., je brigu o siročetu ovako podsticao: “Na ovom svijetu najbolja je ona kuća u kojoj je zbrinuto siroče i prema njemu se lijepo postupa, a najgora je kuća u kojoj se loše postupa prema siročetu. Ja i zaštitnik siročeta bit ćemo zajedno u Džennetu kao ova dva prsta (Poslanik je sastavio srednji i kažiprst) (Ibn Madždže)

Ebu Hurejre prenosi hadis: “Onaj koji žuri da pomogne udovici i siromahu je kao borac na Allahovom putu.” (Buhari i Muslim) 

Hfz. Dr. Halil Mehtić

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button