Islamske teme

U islamu je zabranjeno pravljenje kulta ličnosti

/ KLANJE KURBANA, ZAVJETI, POKLONJENE  ŽRTVE I VELIČANJE MAUZOLEJA I TURBETA /

Poslanik je zatvorio sve puteve koji vode ka širku i maksimalno upozorio na njih. Jedan od puteva ka širku su kaburovi. Poslanik postavio je pravila koja imaju za cilj spriječiti njihovo obožavanje i pretjerivanje u vezi s umrlim. Neka od tih pravila su:

  1. Zabrana stvaranja kulta ličnosti od dobrih ljudi jer pretjerivanje dovodi do obožavanja istih. Poslanik je rekao: „Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su uradili kršćani sa Isaom, Merjeminim sinom. Ja sam samo rob. Zato za mene recite da sam Allahov rob i njegov poslanik.“ (Buhari)
  2. Zabranio je izgradnju na kaburovima. Preneseno je od Ebu Hejjadža el-Esedija da je rekao: „Rekao mi je Alija ibn Ebu Talib: ‘Hoćeš li da te pošaljem sa istom misijom s kojom je mene poslao Poslanik? Poslao me je da uništim svaki kip do kojeg dođem i da poravnam svaki podignut kabur.“ (Muslim) Zabranio je ukrašavanje kaburova gipsom. Preneseno je od Džabira da je rekao: „Allahov Poslanik zabranio je ukrašavanje kaburova gipsom, sjedenje na njima i gradnju bilo čega na njima.“ (Muslim)
  3. Zabranio je obavljanje namaza kod kaburova. Preneseno je od Aiše, radijallahu ‘anha, da je rekla: „Na samrti je Poslanik stavljao platno preko lica, pa kad bi mu bilo teško uklobio bi ga. U tom stanju je rekao: ‘Neka je Allahovo prokletstvo na židove i kršćane zato što su od kaburova svojih vjerovjesnika napravili bogomolje.’ Time je upozoravao na njihove postupke. Da nije toga njegov kabur bi bio uzdignut. Međutim, bojali su se da njegov kabur ljudi ne pretvore u bogomolju.“ (Buhari) I rekao je: „Narodi prije vas su napravili bogomolje na kaburovima svojih vjerovjesnika. Nemojte praviti bogomolje na kaburovima ja vam to zabranjujem.“ (Muslim)

TETAJJUR  – ZLOSLUTNJA

Tetajjur potiče od riječi tajr – ptica, jer su Arapi vezivali pesimizam i optimizam za ptice.

Šerijatsko značenje tetajjura je zloslutnja ili optimizam zbog onoga što se vidi, čuje ili sazna, te čovjek zbog toga nastavi sa nekim djelom ili ga ostavi. U Buharijevom  Sahihu se prenosi od Poslanika da je rekao: „Nema epidemije, niti zloslutnje, niti sove (el-hame), niti safera.“ U Muslimovoj predaji se dodaje: „Niti imaju utjecaja Mjesečeve mijene (en-neu’), niti prikaze.“

El-hame je ptica slična sovi. Neki kažu da je to sova jer su neki Arapi smatrali da ako sova dođe na kući i počne hukati to je dokaz da mu se približio smrtni čas.

Safer je mjesec u hidžretskoj godini. Arapi su imali zloslutnje u ovom mjesecu, posebno što se tiče ženidbe tj. nisu se ženili u ovom mjesecu smatrajući da taj brak neće biti berićetan.

En- Neu’ –  je jedno od Mjesečevih mjesta tokom njegove putanje. Neki Arapi su imali zloslutnje zbog toga pa bi govorili: „Ova Mjesečeva mijena je baksuz, a ova je srećna.“ Te bi zato, kada bi im pala kiša, rekli: „Pala nam je kiša zbog te i te mjesečeve mijene.“

El- gavl –  pustinjske prikaze, to su šejtani za koje su Arapi smatrali da, kada putuju, dolaze im šejtani u različitim strašnim bojama te se prepadnu i odustanu od putovanja.

U običnom narodu su poznati pod nazivom prikaze. Poslanik u ovom hadisu nije negirao postojanje ovih stvari, nego je negirao da one imaju utjecaj. Tako je prelazna bolest (epidemija) prisutna i ona je uzrok koji je poznat i ispravan, međutim, ono što se negira u hadisu je da ona djeluje sama po sebi. Ispravno je da ona utiče, ali Allahovom dozvolom a ne sama po sebi, te neko oboli a neko ne oboli.

Što se tiče mjeseca safera, on u osnovi nije uzrok nikakvim događanjima, jer  vrijeme (vremenski periodi) nemaju nikakvog udjela u Allahovom određenju. Tako je mjesec safer poput svih ostalih mjeseci, Allah u njima određuje dobro i zlo. Iz ovoga se vidi da je neispravno da se naziva ‘safer dobra’, a iz čega dolazi ista novotarija, a to je da se naziva ‘safer zla’,

Isto tako ne treba se reći kad se čuje sovino hukanje: „Inšallah da bude hajr (ili: Bože na hajr)“, jer ona nema ni dobra ni zla. Ona samo pušta glasove poput svih ostalih ptica.

Što se tiče prikaza, u strahu od njih je znak slabog oslanjanja na Allaha. Poslanik u ovom hadisu negira da oni imaju utjecaj te kaže: „Nema el-gavla – prikaza.“ Znači, ne obraćajte pažnju na njih.

Najviše čime čovjek može biti iskušan kad su u pitanju ove stvari je ako mu je srce vezano za njih. Međutim, ko se oslanja na Allaha, one mu neće naškoditi niti ga odvratiti od onoga što je naumio.

IZVOR: KORISNA PREDAVANJA IZ ISLAMSKOG VJEROVANJA

AUTOR: DR. MEŠA’IL RAŠID ED-DEBBAS

ZA AKOS.BA PRIPREMILA: AMINA B.

Povezani članci

Back to top button