EkonomijaVijesti iz zemlje

U Bihaću odražana završna konferencija projekta Bee promoted – promocija pčelarstva

Jučer, 19.12.2016. godine je u Bihaću održana Završna konferencija projekta Bee Promoted – promocija pčelarstva kojeg je finansirala Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 ukupne vrijednosti 649.509,62 EUR. Riječ je o projektu čiji je cilj unapređenje institucionalne podrške pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Nosioc projekta u Republici Hrvatskoj su bili Prehrambeno- biotehnološki fakultet – Centar Zadar, sa hrvatske strane, dok je to sa bosanskohercegovačke strane Veterinarski zavod Bihać.Partneri na projektu su Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona te udruge pčelara „Dalmatinka“ iz Zadra i „IVA“ iz Posušja.

U toku projekta koji je trajao ukupno 24 mjeseca postignuta je promocija pčelinjih proizvoda na tržištu i kroz umrežavanje pčelara s područja Unsko-sanskog kantona, Posušja i Zadra kreiran je temelj za saradnju, razmjenu znanja i iskustava i zajedničkog djelovanja u cilju poboljšanja ove grane poljoprivrede. Uspostavljena je vrijedna infrastruktura za pružanje novih usluga među kojima su dva Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Bihaću i Zadru, uspostavljen je Centar za selekcijski uzgoj i oplodnju matice u Bihaću, te oplodne stanice u Zadru i Posušju. Kao važan treći rezultat urađena je Studija okolišnih i bioloških uvjeta za razvoj optimalnih uzgojnih područja matice sive pčele, koja je publicirana i promovirana prilikom današnje Konferencije. Četvrti rezultat projekta su održane radionice za pčelare koje su omogućile razmjenu iskustva, novih trendova u pčelarstvu, ali i preporuke za poboljšanje.
Projekat je definirao program aktivnosti u naredne 3 godine i kao najzanačajniji faktor nave edena je nužnost stvaranja ambijenta u prostoru jačanjem institucionalno pravnog okavira djelovanja pčelarstva kao privredne djelatnosti.Uspostavom i imlementacijom institucionalno-pravnog okvira u pčelarstvu postigla bi se bolja oraganizacija i djelovanje različitih pčelarskih udruženja, poboljšalo bi se mobilno pčelarenje, definirale pčelinje ispaše, smanjili rizici trovanja pčelama pesticidima i znatno umanjilo patvorenje pčelinjih proizvoda naročito meda, voska i matične mliječ. Istaknuto je da bi pčelarstvo odveli od hobističkog zanimanja do porofesionalizma potrebno je unaprijediti procese i metode samog uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda što bi dovelo do veće proizvodnje pčelinjih proizvoda. Također je zaključeno da povećanjem obima mobilnog pčelarstva se može znatno uticati na pozitivne efekte. Isto tako je važno da se pčelari educiraju i šire paletu pčelinjih proizvoda sa dodanim vrijednostima i na taj način povećaju ekonomsku isplativost bavljenja ovom djelatnošću. Posebno je istaknut značaj kvalitete matice, te da je upravo uloga Centra za selekcijski uzgoj i reprodukciju matice da se kvalitetnijom maticom postignu bolji rezultati i veće količine kada je u pitanju proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Zbog toga je važna podrška svih pčelara kako bi ovaj Centar u potpunosti profunkcionisao.
Istaknut nedostatak strateških odrednica naše države prema proizvodnji i izvozu meda, te kako je za cjelokupni sektor potrebno uređenje legislative. U tom pravcu je potrebno zajednički djelovati te je od posebne važnosti udruženo i koordinirano djelovanje pčelarskih udruga i zajednički nastupi i rad na promociji proizvoda koji dosadašnjim analizima pokazuju veoma visoku kvalitetu.
Obzirom da je na današnjoj Konferenciji promovirana Studija koja se sastoji iz 4 publikacije. Sa studijom i 3 anekasa (aneks o matici, zatim o kvalitetu u pčelarstvu i aneks o proizvodima sa dodanom vrijednosti) je kreirala osnovu koja s naučnog stanovišta, prvi put, daje kompletan presjek činjenica o situaciji u pčelarstvu, ali i prioritetnih aktivnosti kako unaprijediti pristup i postići bolje rezultate.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button