Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Kolumne i intervjui > Totalitaristički sekularizam i moderni bosanski inkvizitori

Totalitaristički sekularizam i moderni bosanski inkvizitori

Odluka VSTV-a o zabrani isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama BiH je anticivilizacijski čin.

Pravdanje opravdanosti ove odluke, kojom se, između ostalog, zabranjuje ženama pokrivanje kose maramom, pozivanjem na sekularizam, jednakost i modernu demokratiju je samo prikriveno totalitarističko licemjerje modernih inkvizitora među članovima VSTV-a BiH.

Zašto inkvizitora? Neko bi mogao da kaže da crvena odora sudija u BiH vuče porijeklo od španske inkvizicije i da bi mogla da uvrijedi muslimane i jevreje, koji se sjećaju pogroma u Španiji za vrijeme Rekonkviste, jer su prognani i pobijeni odlukama i presudama crkvenih inkvizitora koji su nosili iste takve odore. Danas ove crvene odore sudija u BiH su dio upravo te tradicije katoličke inkvizicije.

Stoga bi članovi VSTV-a mogli da razmotre svoju odluku i da pored zabrane krstova i marama zabrane i vlastitu uniformu, jer ona ističe civilizacijsku tradiciju samo jedne vjere u BIH. Neko će reći da je ovo glupost, ali je onda i odluka VSTV-a glupost i čin usmjeren protiv tekovina jedne civilizacije.

Diskriminatorska odluka modernih inkvizitora koji propagiraju modernu dogmu liberalističkog sekularizma tako što žene koje pokrivaju kosu proglašavaju hereticima i ograničavaju im pristup pravosudnom establišmentu je paradoks i negira tu istu demokratsku dogmu, jer je po svojoj suštitni antiliberalna i totalitaristička. U SAD sudije nose crnu odoru, jer znaju šta crvena odora znači! Znači totalitarizam, u BiH ne vjerski već agnostički, u svojoj najagresivnijoj formi.

U zapadnoj političkoj teoriji možemo identifikovati dvije vrste ili stila sekularizma.

Prvi je francuski tip ili kontinentalni (evropski), a vuče porijeklo od buržoaske revolucije. On je isklučiv, agresivan, totalitaran i štiti republiku od crkve (vjere). Ovaj tip sekularizma je dostigao svoj ekstrem u komunističkom totalitarnom ateizmu. Njega je preuzeo i mladoturski laicistički pokret na čelu sa Ataturkom. Tako su se kemalisti usudili ne samo da zabrane feredže, već i da narede šešire i kravate.
Drugi tip sekularizma je anglosaksonski, koji egzistira i u SAD, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. On je inkluzivan, slobodarski i liberalan. Tako da sudinica u SAD, koja pokriva kosu maramom, može ponosno da pred cijelom nacijom stavi ruku na Kur'an i zakune se da će svoju dužnost obavljati časno i pošteno.

Zbog toga se na njihovim sudovima nose crne odore. Oni nisu nikada morali da se bore sa evropskim totalitarističkim političkim ideologijama (klerikalizmom, fašizmom, komunizmom).
U SAD i Velikoj Britaniji vojnici i policajci Sikhi nose svoj turban kao regularni dio uniforme. Policajci Sikhi koji su motoristi imaju na raspolaganju i kacige turbane jer se vodi računa da se ljudima olakša život i da se ne povrijede njihova vjerska osjećanja i slobode. Oni čak u državne institucije ulaze sa nožem na turbanu, jer je to dio njihovog identiteta. Niko im normalan to ne brani.

Ne iznenađuje me šutnja javnosti ovih dana i nedostatak reakcija od strane gender aktivista i većine nevladinih udruga koje novac za svoje projekte dobijaju iz zapadnih fondova. Iako se odlukom VSTV-a direktno diskriminiraju isključivo žene koje pokrivaju kosu i doživljavaju to kao dio svog identiteta, ambasade, razni odbori za ljudska prava i organizacije se ne oglašavaju. Ali ne sumnjamo da bi mnogi digli glas kada bi neki arapski Soroš velikodušno finansirao kampanju pravo na hidžab.
Ovim nisu diskriminisane samo muslimanke već i sve žene koje pokrivaju kosu. I mnoge hrišćanke pokrivaju kosu iz vjerskih razloga.
U Kur'anu se pokrivanje kose spominje u ajetu:
I neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima” (An-Nur, 31)

Pokrivanje kose nije nešto što je nastalo u islamskoj tradiciji. Za Kur'an bi moderni sekularisti mogli reći da je liberalan u ovom aspektu, koliko je Biblija stroga:
Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Hrist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.
Svaki muž, koji se moli ili prorokuje s pokrivenom glavom, sramoti glavu svoju.
A svaka žena, koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju, jer je svejedno, kao da je ošišana.
Jer ako se ne pokriva žena, neka se šiša: ako li je ružno ženi šišati se ili glavu brijati, neka se pokriva!
Ali muž ne treba pokrivati glave, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževljeva.
Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
Jer muž nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muža. (Korinćanima, 11)

Dakle, odlukom VSTV-a se ne diskriminišu samo muslimanke već sve pripadnice abrahamskih religija koje pokrivanje kose doživljavaju kao dio svog identiteta. U Bibliji se eksplicitno naređuje pokrivanje kose. Poznajem žene hrišćanke koje žive u Sarajevu i svakodnevno maramom pokrivaju svoju kosu iz vjerskih razloga.

U englosaksonskom sekularizmu su vjerska osjećanja zaštićena do te mjere da se dešava situacija da glavni sveštenik Anglikanske crkve nadbiskup od Canterbury-ja Dr Rowan Williams 2008. godine izjavi da bi neki aspekti šerijatskog prava, kao što je porodično pravo, trebali biti inkorporirani u britansku legislativu.

Naime u anglosaksonskoj pravnoj praksi egzistira paralelni sistem u kojemu se vjerskim zajednicama prepušta da same reguliraju dio prava u zajednici. Tako da građanski sudovi prepuštaju vjerskim službenicima, koji imaju kvalifikacije, da budu medijatori u porodičnom pravu. Svešteno lice u Australiji može da vjenčava, isto kao i matičar, a uručeni certifikat o vjenčanju je validan dokument koji priznaju sve državne institucije.
Zapravo želim da se zahvalim članovima VSTV-a što su izglasali ovakvu odluku jer su upravo pokrenuli pitanje o kojem se nije govorilo decenijama. U Austrougarskoj i Kraljevini Jugoslaviji smo imali pravni sistem uređen na ovaj način. Kada su članovi VSTV-a odlučili da diskriminišu osobe koje ne razmišljaju kao oni i da ih proglase građanima drugog reda, neka sada odgovore na pitanje: Zašto ne urediti pravni sistem tako da se crkve i vjerske zajednice, koje institucionaliziraju vjeru, medijatorski uključe u pravni sistem?
Obzirom da se totalitaristički diskriminiše cijela jedna zajednica, možda ta zajednica treba da počne razmišljati kako da svoj život u zajednici uređuje kroz institucije koje neće diskriminirati njene vrijednosti i vrijeđati njena osjećanja. I to je liberalistički i slobodarski model, a ne totalitaristički!

Ako jedan sistem želi da ograniči neka prava jednom dijelu populacije, onda taj dio populacije ima pravo da kroz paralelan sistem ostvari svoja prava. I to je demokratska i liberalna praksa. Kako vam se sad ovo sviđa dame i gospodo? Samo vi nastavite da “ograničavate“…..

Za Akos.ba piše: mr.sc. Kemal Šehović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top