Historija i tradicijaIstaknuti BošnjaciU Fokusu

Teufik Velagić je još davne 1967. godine govorio: Dopustite muslimanima da se izjašnjavaju kao Bošnjaci

Bošnjačka emigracija u dijaspori veoma aktivno je vodila borbu za jačanjem nacionalnog osjećaja kod Bošnjaka, kako kod onih u dijaspori tako i kod onih koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Bošnjački intelektualci u velikoj mjeri su govorili o historijskom pravu na povratak nacionalnog imena Bošnjak, koje je uslijed raznih okolnosti uskraćeno stanovnicima Bosne i Hercegovine.

Jedan od onih koji se posebno zalagao za nacionalno buđenje Bošnjaka bio je istaknuti bošnjački aktivista Teufik Velagić. Upravo je Velagić u tekstu pod nazivom „Sigurni temelji Jugoslavije“ objavljenom u časopisu „Savremenik“ u februaru 1967. godine pisao o nacionalnim izazovima koji su pred Bošnjacima, ali i o njihovoj privrženosti za vjersku odrednicu, ali ne i za nacionalnu.

„U svim raspravama, a naručito onim koje su za varijantu razlaza naroda Jugoslavije, ključno je pitanje Bosne, tj. bosanskohercegovačkih muslimana. Problem muslimana otežan je time „da se kod nas bosanskih muslimana (mislim tu i na hercegovačke i na sandžače) tokom prošlih stotinu godina nije razvio bošnjački nacionalni pokret pa je izostala pojava našeg nacionalizma – počelo nas se smatrati, i danas se često smatra, Srbima ili Hrvatima, a ponekad nacionalno nesvjesnim. To je dovelo do upornog nastojanja da nas se srbizira ili hrvatizira, a što je pojačano djelovanjem vrlo malog broja bosanskih muslimana koji su se opredijelili kao Srbi ili Hrvati. Tako smo upali i ne htjeći u borbu između Srba i Hrvata o Bosni, što je još gore i u njihovu težnju za „nacionalnom homogenošću“, pri kojoj se nisu birale i ne biraju metode i sredstva. Posljedica svega je da smo ostali upućeni više kao muslimani nego kao Bošnjaci.“

Velagić dalje nastavlja da muslimanima treba dozvoliti da se izjasne kao Bošnjaci, te da se mora prestati sa pričama o nacionalno neosvješenim muslimanima, te ističe:

„Pitanje bošnjaštva je „naša unutarnja stvar“, a sudbina bosanskog područja briga svih koji tu žive“.

Ovaj javni istup Teufika Velagića govori o nacionalnoj osviještenosti među Bošnjacima u emigraciji koja se aktivno razvijala odmah nakon završetka Drugog svjetsog rata.

Detaljnije o ovom pitanju možete pronaći u djelu „Bošnjačka ideja“, autora Šaćira Filandre i Enesa Karića.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Povezani članci

Back to top button