Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Yusuf Al-Qaradawi"

Da li je nošenje nikaba vadžib?

* Nikab - je dio mahrame ili platna kojim se prekriva lice, tako da se od njega ne vidi ništa osim očiju. Vadžib je šerijatska obaveza koja se mora ispuniti. Pitanje: Pročitale smo ono što ste pisali, braneći nikab uzvraćajući na napade onih koji kažu: da je nikab novotarija

Prioritet prava ljudi nad pravima koja pripadaju samo Allahu

Pošto Šerijat u mnogim propisima potvrđuje dostojanstvo ljudskih prava, tako i u farzi-ajnu koji je vezan isključivo s pravom Uzvišenog Allaha može biti tolerancije, za razliku od farzi­ajna vezanog za prava ljudi. Ulema je rekla: Prava Uzvišenog Allaha temelje se na toleranciji, a prava robova temelje se na oprezu. Tako su

Kakav je propis održavanja i njegovanja brade po islamu?

Puštanje brade je također povezano sa ovom temom. El-Buhari prenosi od Ibni Omera da je Vjerovjesnik - alejhi's-selam - rekao: „Razlikujte se od mušrika (idolopoklonika): njegujte bradu, a potkresujte brkove!“ Cilj je, dakle, kako navodi hadis, razlikovati se od idolopoklonika, koji su, kako se navodi u jednom hadisu, bili

Da li je dozvoljeno bojenje kose?

Drugi aspekt dotjerivanja odnosi se na bojenje sijede kose ili brade. Već je rečeno da Jevreji i kršćani izbjegavaju bojenje kose smatrajući da je dotjerivanje i ukrašavanje u suprotnosti sa pobožnošću i vjerovanjem, u če­mu su ih podržavali rabini, svećenici i asketi, koji pregone u vjeri. Božiji Poslanik -

Da li je dozvoljeno nošenje perike?

Kada je riječ o ženskim ukrasima, korištenje perike kao i upletanje sa svojom tuđe prirodne ili vještačke kose je haram. El-Buhari i drugi prenose od Aiše i njezine sestre Esme, zatim od Ibni Mes'uda, Ibni Omera i Ebu Hurejrea, da je Božiji Poslanik - alejhi's-selam - prokleo el-wasilu i

Da li je dozvoljeno čupanje i modeliranje obrva?

Među pretjerivanja pri uljepšavanju koja su u islamu zabranjena spada i en-nems, što označava čupanje dlaka iz obrva da bi se poravnale ili da bi ih se na poseban način oblikovalo. Muhammed - alejhi's-selam - prokleo je i žene koje to čine i one koje se podvrgavaju takvom tretmanu

Zašto je zabranjena tetovaža, oštrenje zuba i plastična hirurgija?

U ovakve prijestupe spadaju i tetoviranje i oštrenje zuba. (Ovo su Arabljani predislamskog perioda koristili pri uljepšavanju - op. prev.) Vjerovjesnik - alejhi's-selam - je prokleo onu ženu koja tetovira i onu koja se podvrgava tetovaži, te onu koja oštri zube i onu kojoj se zubi oštre. (Muslim) Što

Prednost farzi-ajna nad farzi-kifajom

Kao što su farzovi, nedvojbeno, na većem stupnju nego nafile, tako se i sami farzovi, međusobno, razlikuju. Nesumnjivo je da je farzi-ajn ispred farzi-kifaje. Za farzi-kifaje može se naći onaj ko ga može obaviti, pa da grijeh spadne sa ostalih, dok za farzi-ajn nema zamjene i niko ga ne

Odijevanje zarad hvalisanja i uobraženosti

Opće pravilo kada je riječ o uživanju u tajjibat, lijepim, ugodnim i do­brim stvarima u životu, kao što su hrana, piće i odijevanje, je da u tome ne smije biti pretjerivanja i uobraženosti. Pod pretjerivanjem (el-israf) se podrazumijeva prekoračivanje granica u onome što je halal, dok je ikhtijal, uobraženost

Kakav je propis odijevanja muslimanke?

Islam zabranjuje ženi da nosi odjeću koja ne pokriva tijelo, koja je transparentna ili koja ne pokriva donje dijelove tijela. Također je ženi haram nositi odjeću koja je pripijena uz tijelo pa ocrtava dijelove tijela, osobito one dijelove koji su izazovni: grudi, struk, bokove i sl. Ebu Hurejre r.

Top