Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "tragom svjetlosti"

Tragom svjetlosti 21 dio

Iz ograničenosti u bezgraničnost „A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah je Posjednik dobrote veličanstvene“ Kur'an, 2:105 „Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.“2:243 „Međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.“ 2:251 „Reci: "Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj." Daje ju kome hoće; a Allah je Sveobuhvatni,

Tragom svjetlosti 19 dio

Život ispunjen radošću Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleci: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan!” (Fussilat, 30) Piše: Hidajeta Mahalbašić Nakon čisšćnja svoje vjere od svega naslijedjenog, naslijepo preuzetog, te priznate ovisnosti i vezanosti o

Tragom svjetlosti 18. dio

Život u sigurnosti „Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa nepravdom ne miješaju, takvi su sigurni i na Pravoj Stazi!“ Kur'an 6:82 Nakon što osjetite stanje neovisnosti o stvorenjima i poželite ga zadržati, te u tu svrhu se vežete samo za Onoga koji je potpuno neovisan osjetit ćete veličanstveni osjećaj sigurnosti. Život bez

Tragom svjetlosti 17. dio

Stanje neovisnosti „A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Pa vidite li ono što prizivate mimo Allaha - ako mi Allah želi štetu - jesu li oni ti koji će otkloniti nevolju Njegovu? Ili mi želi milost - jesu li oni ti

Tragom svjetlosti 16. dio

Osjećaj nesposobnosti i bespomoćnosti „Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše te sa onima mimo Njega. A koga Allah ostavi u zabludi - pa njemu nema nikakvog upućivača“  Kur'an, 39:36 Nađete se sami na putu svoga ličnog razvoja, na putu ka stanju trajne radosti, ljubavi i lahkoće i osjetite malaksalost, slabost,

Tragom svjetlosti 15.dio

Teret odgovornosti za sve „I ako ih zadesi dobro, govore: "Ovo je od Allaha!"; a ako ih zadesi zlo, govore: "Ovo je od tebe!" Reci: "Sve je od Allaha! ... Ono šta te zadesi od dobrog - pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla - pa od tebe

Tragom svjetlosti  14.dio

Opraštanje „Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca, sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njima u poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji

Tragom svjetlosti 13.dio

Okrivljavanje – koliko ima smisla? „I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena: "Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, i obećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nad vama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, pa ste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a

Tragom svjetlosti 8 dio.

tragom svjetlosti

Šta je red, a šta nered? Piše: Hidajeta Mahalbašić „Nered se na kopnu i na moru pojavi zbog onoga što uradiše ruke ljudi, da bi im On dao da iskuse nešto od kazne za ono što uradiše, ne bi li se povratili!“ Kur'an, 30:41 Da li se ponekad osjećate izgubljeno na putu svoga

Tragom svjetlosti 7 dio

Piše Hidajeta Mahalbašić Nasljeđujemo li tuđi grijeh i trpimo li posljedice zbog svoga porijekla? Na sedmoj stepenici ličnog razvoja kroz duhovnost javlja nam se pitanje odnosa prema roditeljima i drugim precima, te prema nasljedstvu koje se prenosi s generacije na generaciju. Prvenstveno ovdje mislim na duhovno nasljedstvo. S obzirom da lični razvoj podrazumijeva

Top