Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Sadmir Karović"

Ramazan, poseban mjesec – prilika da budemo bolji…  

Došao je Ramazan, poseban mjesec za muslimane širom svijeta. U to sam siguran, iako religijski ili vjerski segment nije moja oblast i ne bih volio da pišem o nekoj temi  na koju ne mogu korektno odgovoriti. O svim religijskim pitanjima odgovore mogu dati najpozvaniji religijski autoriteti. S obzirom da veoma

Dr. Sadmir Karović: Organizovani kriminalitet je pošast savremenog doba

Sadmir Karović je doktor pravnih nauka iz oblasti krivičnog prava, docent za krivičnopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Travniku. Član je savjetodavnog odbora - naučne redakcije renomiranog časopisa Pravnog fakulteta u Istanbulu, autor je i koautor preko 15 naučnih i stručnih radova objavljenih u zbornicima radova sa održanih

Terorizam ljudsko zlo sa imenom

S vremena na vrijeme se aktualizira terorizam kao kriminalni fenomen, društvena i pravna pojava koja se ne rijetko eksploatiše i zloupotrebljava u političke svrhe pri čemu se zaboravlja i ignoriše njegova pravna suština ili krivičnopravna objektivno-subjektivna koncepcija. Postoji saglasnost, bar ona deklarativna, da je efikasna i energična borba protiv terorizma imperativ

Prevencija maloljetničke delikvencije – izazov današnjice

Piše: dr. Sadmir Karović Jedan od posebno važnih i aktuelnih pravnih i društvenih problema današnjice je svakako problem prisustva maloljetničke delikvencije u savremenom društvu, iako se radi o fenomenu koji egzistira u svim etapama ljudskog razvoja, od najranijeg perioda sve do danas. Nema sumnje da je maloljetnička delikvencija društveni i pravni realitet

Top