Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "intelekt"

Poluintelektualac – raširena pojava u našem društvu

Upoznajte „poluintelektualca” „Uzimajući ga u njegovom najpotpunijem i najizrazitijem vidu, poluintelektualac je čovek koji je uredno, pa možda, čak, i s vrlo dobrim uspjehom završio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nije stekao skoro ništa. Bilo uslijed njegove urođene nesposobnosti ili zbog mahana školskog sistema, nije dobio podstreka za duhovno samorazvijanje.

Daniel Goleman: Imamo dva uma – Racionalni i emocionalni

U najdoslovnijem smislu, rječnik „Oxford English Dictionary“ riječ emocija definira kao “svaku uzbuđenost ili uznemirenost uma, osjećaja, strasti; svako žestoko ili uzbuđeno mentalno stanje”. Ja se riječju emocija koristim kada želim označiti osjećaj i izrazito njegove misli, psihološka i biološka stanja te niz sklonosti djelovanju. Postoje stotine emocija, kao i

Top