Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "granice"

Husnija Kamberović: Bosna i Hercegovina ima historijski najutemeljenije granice

U povodu Dana nezavisnosti BiH razgovarali smo s istaknutim povjesničarem i intelektualcem profesorom dr. Husnijom Kamberovićem, koji je pored angažmana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio i direktor Instituta za istoriju u Sarajevu. Autor je brojnih znanstvenih djela i članka i saradnik u evropskim znanstvenim centrima i na univerzitetima poput

Kako su crtane granice Bosne i Hercegovine

Piše: Safer Muminović Cijeli detaljan prilog u Preporodu od 1. marta. Verziju u pdf-u možete dobiti slanjem upita na [email protected] Koliko su te granice bile prirodne govori i činjenica da je nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine, granica podjele na Zapadnorimsko i Istočnorimsko Carstvo išla dobrim dijelom istočnom granicom današnje Bosne

Top