Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "gospodar"

Poučna priča: Povratak Gospodaru

Već duže vreme razmišljam napisati i objaviti priču koja je bila inicijalna kapisla i prekretnica u mom životu, uputa od dragog Allaha i jedan od kerameta u našoj prelijepoj vjeri. Evo došao je baš taj trenutak. To je bilo davne 2004 godine, u Novom Pazaru. Stanovao sam, kao većina studenata, privatno.

Zikr prilikom jela i pića

Od adaba jela i pića je učenje bismille prilikom otpočinjanja jela i pića, jedenje desnom rukom, zajednička sofra i zahvala Allahu, dželle šanuhu, poslije jela tj. zahvala na blagodati. O ovome se prenose vjerodostojni hadisi u Sahihu-Muslimu. Prenosi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem da je Se'id ibn Ubade došao Poslaniku, sallAllahu

Život je tren

Svakome u životu dođu dani, sati ili momenti kada shvati da je život samo tren. Kada pogled unazad, iako pun mnoštva sjećanja i iskustava, je samo jedan pogled na ono što smo ustvari mi. Izbori koje smo činili, dobri ili loši, koji vode dobrim ili lošim situacijama, a one opet

O blagodatima Gospodara svoga kazuj!

Zahvalnost (šukr) se u Kur'anu časnom spominje na više od sedamdeset mjesta. To dovoljno kazuje o značaju zahvalnosti u svakodnevnom životu vjernika. Pod zahvalnošću se misli na hvaljenje i slavljenje Onoga ko je učinio neko dobročinstvo. Zahvalnost su, pored ostalog, islamski učenjaci definisali kao polovinu imana. Jednu polovinu sačinjava

Top