Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fikh" (Page 4)

Fikret Karčić: Šerijatsko pravo bez sumnje spada u red velikih pravnih sistema današnjice

Prof.dr. Fikret Karčić: IZ je zainteresovana za zakonsko prožimanje islama u evropskim zemljama

Knjiga  Fikreta Karčića Metodi istraživanja u islamskim naukama  koja jeovih dana objavljena  u  izdanju El-Kalema  i Centra za napredne studije u Sarajevu izazvala je veliku pažnju javnosti. To je i bio neposredni  povod da porazgovaramo sa uvaženim profesorom Karčićem, inače, redovnim profesorom za nastavni predmet komparativna pravna historija na Pravnom fakultetu

Treba raditi na ponovnom spajanju fikha i tesavvufa

Razgovarao: Džemo Redžematović Elif je revija Islamske zajednice u Crnoj Gori. U januaru 2014. izašao je 72. broj, koji je prenio intervju sa dr. hafizom Safvetom Halilovićem, profesorom tefsira i kur’anske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i članom Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka. U intervju

Veliki grijesi: Primanje poklona zbog zauzimanja za nekog

Ebu Umamete, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se bespravno zauzme za nekog, pa mu ovaj dadne hediju i on je primi, učinio je jednu vrstu kamate.” [1] Učenjaci u ovom poglavlju takođe navode hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Pokloni od radnika (namjesnika i sl.) su vrsta

Veliki grijesi: Davanje i uzimanje mita

Mito je imetak i njemu slično koji se daje sa ciljem potplaćivanja kako bi se zaobišla istina i pravda a dala se prednost neistini i nepravdi. Najčešće se dešava pri suđenju u raznim vrstama sporova, mada se de­šava i mimo toga. Uzimati mito, davati ga ili pri tome

Mogu li muškarci nositi bijelo zlato?

Pitanje: Svi znamo daje muškarcima zabranjeno  nositi zlato. Postoje li u šerijatu upute o nošenju bijelog zlata? Odgovor: Dr.Muzammil Siddiqi, bivši predsjed­nik ISNA-e, pojasnio je: ,,U brojnim hadisima, Poslanik, a.s., zabranio je muškarcima svog ummeta da nose nakit od čistog zlata i odjeću od čiste svile. Osim

‘Fikhus-sunne’ Sejjida Sabika enciklopedija fikha na bosanskom jeziku

"FIKHUS - SUNNE" Es-Sejjid Sabik, 5 tomova, tvrdi uvez, 2675 str. 24 cm, Bookline, Sarajevo, 2008.7 Djelo obuhvata fikhska pitanja poduprta dokazima iz Kur'ana, vjerodostojnog sunneta i konsenzusa islamskog umeta, idžmaa. Pitanja koja se tiču svakog pojedinca izložena su na lahak i pristupačan nacin i to o raznim bitnim temama. Ovo djelo

Top