Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fikh muslimanskih manjina"

Fikh muslimanskih manjina: Dijalog na najljepši način

Naš Gospodar je, kur'anskim tekstom, nama muslimanima naredio dijalog na najljepši način sa onima koji se s nama ne slažu. Ovaj dijalog na najljepši način je jedno od sredstava da've i koje nam Kur'an naređuje riječima Uzvišenog: „Na put Gospodara svoga, mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši

Fikh muslimanskih manjina: Širenje duha tolerancije, a ne isključivosti

Potrebno je širenje duha tolerancije, samilosti i blagosti u međunarodnim odnosima između pripadnika raznih konfesija, a ne duha isključivosti, nasilja i tvrdokornosti. Allah Uzvišeni se obraća Svome Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., riječima: „Mi smo te, uistinu, samo kao milost svjetovima poslali.“ (El-Enbija, 1.-7.) A Poslanik, također, za sebe kaže: „Ja sam uistinu milost i uputa.“ Jednom

Fikh muslimanskih manjina: Fikhski problemi manjina

 Neki od tih problema supolitički problemi prouzrokovani nasrtajem većine na njihova prava i ne vođenjem računa o njihovim vjerskim specifičnostima; neki ekonomski, jer u mnogo slučajeva ta manjina pripada siromašnom sloju durštva i onima koja imaju manje prihode tako da njihovim sposobnostima i svakodnevnim zalogajem vlada većina; neki sukulturni nastali dominacijom kulture većine

Fikh muslimanskih manjina: Muslimanske manjine na Istoku i Zapadu

Muslimanske manjine  Muslimani se - kada je u pitanju domovina / vatan - u kojoj žive dijele na dvije grupe: Prvu grupu: koju čine oni koji žive u Daru-l-islamu po definiciji učenjaka fikha, a po našem savremenom terminu to su oni koji žive unutar islamskih društava ili islamskih zemalja. Kada to

Muslimanske manjine u mišljenju Jusufa el-Karadavija

Uvod U doba globalizacije, kada se svijet popularno imenuje kao “selo u malom”, 175 miliona ljudi, odnosno 3% svjetske populacije ne živi u zemlji rođenja. Većina migranata, oko 56 miliona, živi u Evropi. Broj migranata se u posljednje tri decenije udvostručio, a najveći porast zabilježen je na evropskom kontinentu.[1]

Fikh muslimanskih manjina: Značenje pojma manjine

Uvod  Allah je stvorio ljude da Ga spoznaju kroz posmatranje samih sebe i kroz posmatranje ogromnog kosmosa na čijoj zemlji i pod čijim nebom žive. Zapravo, Allah je stvorio ovaj svijet, i primitivni i viši, da bi Ga ljudi spoznali kroz Njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kako na to

Top