Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "bosanski jezik" (Page 10)

Pravopis bosanskog jezika: Sedma lekcija — gubljenje suglasnika

lO GUBLJENJE SUGLASNIKA U bosanskome jeziku glasovi mogu alternirati s nula vrijednošću. Takve alternacije na površini vide se kao gubljenje ili stapanjesuglasnika. U suglasničkoj skupini ne mogu se ostvariti dva ista suglasnika. Kada se u riječi nađu dva ista suglasnika, jedan od njih ispada, te se pi­še: odahnuti (< oddahnuti

O bosanskom na bosanskom: Umijeće dobrog govorenja

Od jeseni samo na TVSA - dokumentarni serijal "O bosanskom na bosanskom", obrazovni program koji se realizira u saradnji sa Institutom za jezik. O porijeklu i historiji bosanskog jezika, njegovim osobenostima, kao i književnom stvaralaštvu u posljednjih deset stoljeća govore oni koji su tome posvetili svoj radni vijek. https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1823975934296367/ Više o projektu: https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1804808242879803/ Posjetite

Pravopis bosanskog jezika: Četvrta lekcija — Glas J

7 GLAS J Izgovor glasa j ovisi o njegovu položaju u riječi kao i o tomekoji su mu glasovi susjedni. Najizrazitijeg je izgovora početni glas j kojemu slijedi samoglasnik u (jučer, jutro), dok je središnje i krajnje j manje iliviše oslabljeno, odnosno jedva čujno - ovisno o tome u kakvome

Pravopis bosanskog jezika: Treća lekcija — geminacija i glas h

5 GEMINACIJA Za bosanski jezik općenito vrijedi da se u suglasničkoj skupini ne mogu ostvariti dva ista suglasnika. Od ovoga pravila postoje izuzeci. Tako se pišu udvojeni suglasnici jj u superlativu pridjeva u kojih komparativ počinje suglasnikom j i u nekim pojedinačnim riječima, te drugi udvojeni suglasnici u složenicama (radi lakšega

Pravopis bosanskog jezika: Druga lekcija — crtica i dvotačka

3 CRTICA Crtica kao pravopisni znak stavlja se između sastavnih dijelovariječi. Kad se u novi red prenosi dio koji se rastavlja crticom, ispred njeg se piše crtica (tj. novi red počinje crticom). Crtica se piše izmedu sastavnih dijelova polusloženice: bajram­-namaz, Zul-Karejn, Kotor-Varoš, Gazi Husrev-beg, Husrev-begov, reisul-ulema, rok-muzika, sahat-kula, bosansko-njemačko-engleski (rječnik) Crtica se

Pravopis bosanskog jezika: Prva lekcija – apostrof i crta

APOSTROF Apostrof se stavlja umjesto izostavljenoga dijela riječi ili broja. Njime se označuje da takvi likovi nisu uobičajeni u standardnome jeziku: (1) Je l' ti tvrdo, Ibro, bez dušeka? / (...) jesu l' teške tahte javorove? (2) Je l' Saraj'vo gdje je nekad bilo?   (3) Malehno je zrno biserovo, al' ga nose

Samo na Akos.ba: Ciklus članaka o pravopisnim pravilima bosanskog jezika

Bošnjaci i bosanski jezik prošli su golgotu kada je u pitanju njihovo postojanje, ali su uprkos svemu uspjeli, pobijedili su neprijatelje i nažalost skupo platili cijenu postojanja imajući u vidu ratna stradanja. Sa predajom Bosne i Hercegovine u ruke Austro-Ugarskoj počela je da se razvija književnost na bosanskom jeziku, međutim, nakon

Iz pera Smaila Balića – O bosanskom jeziku i njegovoj posebnosti

Smail Balić u ovom tekst jasno definiše razlike između srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika. Na veoma jednostavan način on nam daje uvid o bosanskom jeziku  i njegovoj historiji, te ističe da njega nije nametnu Benjamin Kalay, kako to susjedne politike žele prikazati. Nerazumijevanje Bošnjaka i njihov jezik U južnoslovenskoj javnosti ima dosta

Top